Rola technologii RFID w gospodarce o obiegu zamkniętym i dążeniu do zrównoważonego rozwoju