Zrównoważony rozwój

Oświadczenie Checkpoint dotyczące ochrony środowiska

Firma Checkpoint Systems zdaje sobie sprawę, że firmy odgrywają istotną rolę w procesie ochrony cennych zasobów naturalnych planety oraz środowiska dla przyszłych pokoleń.

Jako część grupy CCL zobowiązujemy się do realizacji ogólnego planu CCL, który koncentruje się na poniższych obszarach krytycznych:

Zasady i cele
Planeta
Produkty
Ludzie i współpraca

Zrównoważony rozwój jako fundament wszystkich rozwiązań

Zasad zrównoważonego rozwoju przestrzegamy nie tylko w związku z naszymi fizycznymi produktami, ale też w naszych placówkach. Zachęcamy naszych pracowników i klientów, aby też przestrzegali zasad, które są dla nas bardzo ważne. Technologia umożliwia nam wprowadzać zmiany w naszych metodach pracy, aby zwiększać wydajność i ulepszać naszą działalność od źródła aż po sklepy.

Dzięki codziennej ścisłej współpracy z naszymi klientami z całego świata dostrzegamy i eksplorujemy nowe możliwości zadbania o to, aby wszystkich nas czekała lepsza przyszłość.

Każdego dnia pracujemy na lepsze jutro

Zrównoważony rozwój to raczej sposób postępowania niż cel sam w sobie. Zawsze można zrobić coś więcej. Ciężko pracujemy, aby realizować wartości grupy CCL we wszystkich naszych działaniach. Dążymy do tego, aby pracownicy ich przestrzegali, placówki działały zgodnie z nimi, a produkty były opracowywane w oparciu o nie.

Oto niektóre działania, które chcemy podjąć:

Ograniczenie naszego śladu węglowego poprzez ciągłe inwestowanie w innowacyjne rozwiązania, nowe technologie i ulepszenia procesów w naszych placówkach na całym świecie.

Budowanie nowych i modernizacja istniejących placówek Checkpoint zgodnie z najnowszymi standardami, zostały poddane audytom i uzyskały wiele akredytacji etycznych i środowiskowych oraz spełniają wymagania norm.

Inwestowanie w zwiększenie możliwości recyklingu naszych produktów oraz poszerzanie naszej wiedzy na ten temat. Oprócz ogólnego obniżenia ilości tworzyw sztucznych używanych w naszych produktach i zwiększenia wykorzystania tworzyw z recyklingu, w ubiegłym roku przekazaliśmy do przetworzenia ponad 600 naszych anten, aby ograniczyć ilość potrzebnych nowych materiałów.