Polityka plików cookie

Czym są pliki cookie?

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to plik pobierany i instalowany na przeglądarce Państwa komputera lub innego urządzenia. Pliki cookie pozwalają, między innymi, na przechowywanie na stronie internetowej informacji i uzyskiwanie dostępu do przechowywanych już informacji o zwyczajach związanych z korzystaniem z przeglądarki użytkownika albo jego komputera lub innego urządzenia.

W zależności od informacji, jakie zawierają pliki cookie, a także od sposobu używania komputera lub innego urządzenia, pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu rozpoznania (identyfikacji) użytkownika. Identyfikacja użytkownika będzie możliwa jedynie w przypadku wypełnienia przez Państwa formularza kontaktowego lub zarejestrowania się na portalu. W takim przypadku nastąpi przetwarzanie przez nas danych osobowych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, jakie możemy uzyskać w związku z używaniem plików cookie (np. adres IP) znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu.

Jakie rodzaje plików cookie wykorzystywane są na  niniejszej stronie internetowej?

W zależności od podmiotu, który zarządza komputerem albo domeną, z której wysyłane są pliki cookie, oraz który przetwarza otrzymane dane, rozróżniamy następujące pliki cookie:

 • Własne pliki cookie: Te pliki cookie są wysyłane do terminala systemu komputerowego użytkownika z komputera albo domeny zarządzanej przez Checkpoint.
 • Pliki cookie osób trzecich: Te pliki cookie są wysyłane do terminala systemu komputerowego użytkownika z komputera albo domeny niezarządzanej przez Checkpoint, ale przez inną spółkę zajmującą się przetwarzaniem danych otrzymanych za pośrednictwem plików cookie.

Rodzaje plików cookie w zależności od czasu, przez jaki pozostają aktywne na komputerze:

 • Sesyjne pliki cookie: Te pliki cookie są przeznaczone do celów zbierania i przechowywania danych w trakcie dostępu użytkownika do strony internetowej.
 • Trwałe pliki cookie: Te pliki cookie pozwalają na przechowywanie danych w systemie komputerowym. Dostęp do takich danych i ich przetwarzanie jest możliwe w czasie określonym przez osobę odpowiedzialną za pliki cookie, przy czym taki czas może trwać od kilku minut do kilkunastu lat.

Rodzaje plików cookie w zależności od celu:

 • Techniczne pliki cookie: Te pliki cookie są wymagane do celów prawidłowego działania strony internetowej i są istotne, ponieważ umożliwiają użytkownikowi dostęp do wybranych usług i treści oraz interakcję z ich funkcjami. Wyłączenie tych plików cookie może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej.
 • Analityczne pliki cookie: Te pliki cookie umożliwiają monitorowanie i analizowanie zachowań użytkownika na stronie internetowej, na której znajduje się użytkownik. Zebrane dane wykorzystywane są do obliczania odwiedzin, ruchu i zaangażowania na stronie internetowej. Ponadto, pozwalają, między innymi, na określenie rodzaju wybranej przeglądarki i języka. Te pliki cookie są automatycznie włączane na naszej stronie internetowej. Możecie je jednak Państwo wyłączyć w drodze rezygnacji z nich albo poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
 • Reklamowe pliki cookie: Te pliki cookie pozwalają nam na zarządzanie, możliwie jak najbardziej efektywne, powierzchnią reklamową umieszczoną przez Checkpoint na stronie internetowej, w aplikacji albo na platformie, z której świadczone są wybrane usługi, na podstawie takich kryteriów, jak redagowana treść albo częstotliwość wyświetlania reklam.

Następujące pliki cookie są wykorzystywane na naszej stronie internetowej:

ŹRÓDŁO NAZWA INFORMACJE
GOOGLE ANALYTICS

(analityczne)

_ga Ten plik cookie jest zwykle zapisywany w przeglądarce podczas pierwszej wizyty na stronach internetowych. Jeśli plik cookie zostanie usunięty przez operatora przeglądarki, a następnie za pomocą przeglądarki znów zostanie odwiedzona nasza strona internetowa, nowy plik cookie _ga jest zapisywany w przeglądarce, z innym unikalnym identyfikatorem. W większości przypadków ten plik cookie służy do ustalenia, czy odwiedzający stronę internetową jest jednorazowym, czy też wielokrotnym gościem, i jest on aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony. Ponadto, ten plik cookie posiada unikalny identyfikator, który jest używany przez Google Analytics, aby zapewnić zarówno ważność, jak i dostępność pliku cookie jako dodatkowy środek bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Rezygnacja jest możliwa na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None

GOOGLE ANALYTICS

(analityczne)

_gid Ten plik cookie pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego dotyczącego popularności strony. Gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, źródło (np. wyszukiwarka Google lub inna witryna) oraz (anonimowo) strony odwiedzane na witrynie internetowej. Ten plik cookie przechowuje unikalny identyfikator sesji użytkownika.

Więcej informacji:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Rezygnacja jest możliwa na stronie:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None

GOOGLE ANALYTICS

(korzystanie ze strony)

_gat Nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics; zgodnie z dokumentacją Google służy do ograniczania liczby żądań, ograniczając gromadzenie danych na stronach o dużym natężeniu ruchu. Wygasa po 10 minutach.

Więcej informacji:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Rezygnacja jest możliwa na stronie:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None

WORDPRESS

(funkcjonalne)

Lang Ten plik cookie służy do przechowywania preferencji językowych odwiedzających.
LINKEDIN

(reklamowe)

Bcookie Ten plik cookie jest używany przez LinkedIn do identyfikacji identyfikatora przeglądarki. Jest ustawiany za pośrednictwem przycisku udostępniania (share button) LinkedIn i tagów reklam.

Więcej informacji:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

LINKEDIN

(analityczne)

Lissc Ten plik cookie służy do zapewnienia prawidłowego atrybutu SameSite dla wszystkich plików cookie w tej przeglądarce.

Więcej informacji:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

LINKEDIN

(funkcjonalne)

Lidc Ten plik cookie służy do optymalizacji wyboru centrum danych.

Więcej informacji:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

LINKEDIN

(reklamowe)

UserMatchHistory Ten plik cookie jest plikiem cookie z identyfikatorem przeglądarki ustawionym przez połączone przyciski udostępniania (share button) i tagi reklam. Ten plik cookie jest używany przez LinkedIn Ads, aby pomóc firmie Checkpoint w mierzeniu skuteczności reklam.

Więcej informacji:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

VIMEO

(analityczne)

Vuid Ten plik cookie jest używany przez Vimeo do zbierania informacji o śledzeniu i przechowywania historii korzystania użytkownika.

Ustanawia unikalny identyfikator do umieszczania filmów na stronie internetowej.

Więcej informacji:

https://vimeo.com/cookie_policy

Jednocześnie informujemy, że możecie Państwo w prosty sposób, w każdym momencie, dostosować ustawienia swojej przeglądarki albo zablokować lub usunąć zainstalowane pliki cookie. Niemniej jednak, wyłączenie plików cookie może wpłynąć na jakość działania strony internetowej oraz sprawić, że niektóre usługi na stronie internetowej nie będą dostępne.

Każda przeglądarka ma inne ustawienia umożliwiające wyłączenie plików cookie. Poniżej przedstawiamy kolejne czynności, które należy przeprowadzić, aby wyłączyć albo usunąć pliki cookie w wiodących przeglądarkach:

Niniejsza polityka plików cookie może zostać zmieniona z powodu zmian w przepisach prawa, w celu jej dostosowania do wskazań Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zaleca się zatem użytkownikom jej przeglądanie od czasu do czasu.

W razie potrzeby zmiany wyrażonej zgody, prosimy o wejście na łącze: Cookies setting panel.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, jakie mogą być uzyskane w związku z używaniem plików cookie

W zależności od sposobu używania przez Państwa urządzenia i zakresu informacji zebranych przez pliki cookie, możliwe jest, że będziemy w stanie Państwa zidentyfikować (np. poprzez adres IP). W związku z tym przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące możliwego przetwarzania danych osobowych:

I.   ADMINISTRATOR DANYCH

Nazwa: Checkpoint Systems „CEE” Sp. z o.o.
KRS: 0000010283
Adres: ul. Kierska 78, Kiekrz, 62-090  Rokietnica
E-mail: Gdpr.pl@checkpt.com

II.   CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. analizowanie ruchu na naszej stronie internetowej,
 2. zbieranie danych statystycznych na temat wydajności naszej strony internetowej,
 3. analizowanie zwyczajów przeglądania naszej strony internetowej,
 4. personalizowanie reklam oraz marketing.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym dla konkretnego pliku cookie - od kilku minut do kilkunastu lat. W każdym momencie mogą zablokować lub usunąć zainstalowane pliki cookies.

III.   ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych w celach opisanych w pkt. II powyżej następuje na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie wydajności i prawidłowości działania naszej strony internetowej oraz prowadzenie marketingu.

Dodatkowo, w zakresie personalizowania reklam podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda.

IV.   ODBIORCY

CHECKPOINT może przekazywać Państwa dane osobowe innym członkom grupy korporacyjnej CHECKPOINT.

V.   PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każda osoba ma prawo do otrzymania potwierdzenia na temat tego, czy CHECKPOINT przetwarza jej dane osobowe.

Ponadto, każda osoba, której to dotyczy, może żądać (w drodze złożenia pisma na adres mailowy albo pocztowy podany na wstępie) od CHECKPOINT wykonania następujących praw:

 • Prawo do dostępu do danych osobowych: umożliwia osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, dostęp do informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz otrzymywanie informacji o jej danych osobowych stanowiących przedmiot przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych: pozwala na poprawianie błędów, modyfikowanie danych, które okażą się niedokładne albo niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych: umożliwia usuwanie danych, w sytuacjach określonych w przepisach prawa, w tym w sytuacji gdy dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały przetwarzane lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak jest innych podstaw do ich przetwarzania. (Spełnienie żądania usunięcia danych nie zawsze może być możliwe, z uwagi na uzasadnione prawne przyczyny, o których zostaną Państwo, w stosownym przypadku, poinformowaniu po złożeniu żądania).
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu: prawo osób, których dane dotyczą, do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych albo do zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: umożliwia osobie, której dane dotyczą, żądanie ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w szczególności w następujących sytuacjach: jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili prawidłowość danych; gdy przetwarzanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli; gdy potrzebują Państwo, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli ich już nie potrzebujemy, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy, aby z nich korzystać.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych: to przekazanie danych stanowiących przedmiot przetwarzania osobie, której dane dotyczą, po to, aby ta osoba mogła przekazać je innemu administratorowi danych bez przeszkód.
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowania): prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które prowadzą do skutków po stronie osób, których dane dotyczą albo znacząco na nie wpływają. W tym miejscu informujemy Państwa, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Szczegółowe okoliczności, w których przysługują Państwu wyżej wskazane prawa określone są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. Rozporządzenie RODO).

Osoby, których dane dotyczą mają prawo, w każdym momencie, do wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie ich danych. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych, CHECKPOINT nie będzie w stanie świadczyć niektórych usług na Państwa rzecz. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych praw, osoba, której to dotyczy, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.