Detekcja metali

Wzmocnij bezpieczeństwo w handlu detalicznym: wyższy poziom wykrywania zagrożeń, większe zyski.

Zamknij drzwi zorganizowanej przestępczości w handlu detalicznym

W walce z zorganizowaną przestępczością w handlu detalicznym sprzedawcy coraz częściej szukają rozwiązań zabezpieczających ich towary i chroniących ich zyski. Grupy przestępcze są biegłe w wykorzystywaniu luk w systemach bezpieczeństwa w handlu detalicznym. Są one znane z używania toreb wspomagających i innych taktyk w celu ominięcia tradycyjnych systemów EAS, co skutkuje znacznymi stratami dla firm.

Wymaga to od sprzedawców detalicznych poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w celu ochrony swoich produktów. Obecnie sprzedawcy detaliczni mogą wzmocnić swoją obronę, włączając najnowocześniejszą technologię detekcji metali do istniejących elektronicznych systemów antykradzieżowych (EAS), takich jak Hyperguard i Metalguard.

To strategiczne posunięcie nie tylko wzmacnia bezpieczeństwo, ale także wysyła jasny komunikat do tych, którzy próbują wykorzystać luki w zabezpieczeniach - drzwi do nielegalnych zysków są zamknięte.

Hyperguard™ i Metalguard™, nasze rozwiązania do detekcji metali

Rozwiązania te są niezależne od technologii (AM&RF) i mają na celu wczesne ostrzeganie o możliwych zagrożeniach ze strony osób zamierzających skorzystać z technik mających na celu uniknięcie wykrycia przez system EAS.

Są to cyfrowe rozwiązania oparte na oprogramowaniu, zaprojektowane, aby zapobiegać kradzieżom zorganizowanych grup przestępczych i dostarczać sprzedawcom detalicznym więcej informacji o zagrożeniach zorganizowanych grup przestępczych w sklepach.

Korzystanie z dyskretnego alarmu może powiadomić personel sklepu o możliwym ryzyku niebezpieczeństwa, nie przyciągając przy tym uwagi złodzieja.

- Metalguard: wykrywa torby wzmacniające
- Hyperguard: wykrywa torby wzmacniające i odrzucanie alarmów przez metalowe wózki

Jak działają nasze rozwiązania do detekcji metali?

- Detektory metali są umieszczane obok systemu EAS przy wejściu do sklepu.

- Wykorzystując technologię cyfrową, detektor metalu może wykryć torbę złodzieja lub nielegalny dezaktywator znaczników, gdy złodziej wchodzi do sklepu.

- Następnie wysyła dyskretny alert w czasie rzeczywistym do personelu sklepu za pośrednictwem aplikacji Pager na smartfona, personel jest wtedy w stanie ocenić ryzyko i określić, jakie działania należy podjąć.

- Operacje sklepowe zostaną zintegrowane jako platforma monitorowania i gromadzenia danych do celów analizy końcowej (trendy alarmów, znaczniki czasu zdarzeń dla zdarzeń ORC itp.)

Korzyści z detekcji metali

detekcja metali

Odstraszanie, wykrywanie i eliminowanie zagrożenia ze strony zorganizowanych grup przestępczych w handlu detalicznym.

detekcja metali

Oszczędność przestrzeni dzięki integracji z naszymi antenami.

detekcja metali

Zwiększa dostępność produktów na półkach i zapewnia bezpieczeństwo produktów i sklepów.

detekcja metali

Umożliwia zdalne monitorowanie urządzeń i jest zgodna z operacjami Twojego sklepu.

Detekcja metali dostępna dla systemów EAS

Nasze rozwiązania do detekcji metali - Hyperguard i Metalguard - mogą być zintegrowane z naszymi systemami EAS Evolve i NEO; lub jako samodzielne czujniki.

Systemy NEO™

Systemy EVOLVE™

Jak obliczyć zwrot z inwestycji w detekcję metali?

Obliczenie zwrotu z inwestycji w rozwiązanie do wykrywania metali jest kluczowym krokiem w zrozumieniu jego wpływu na strategię bezpieczeństwa w handlu detalicznym. Biorąc pod uwagę zmniejszone koszty kradzieży, zwiększone zaufanie klientów i poprawę wydajności operacyjnej, można ocenić prawdziwą wartość, jaką rozwiązanie to wnosi do wyników finansowych.

Number of boosterbags detected/confiscated
Average retail value in the boosterbags
Sum of monthly shrink cost from boosterbags
Hyperguard Investment
ROI (Months)
You need to fill in all fields!

Skontaktuj się z nami i zabezpiecz swój sklep!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.