Mimo rosnących obaw związanych z marnowaniem żywności, w Europie do kosza trafia ponad 89 milionów ton żywności[1] rocznie. Przy prognozowanym wzroście liczby ludności, która do 2100 r. ma osiągnąć 10,9 miliarda, [2]oraz wyczerpujących się zasobach naturalnych, sytuacja ta może się pogorszyć, jeśli nie zostaną wprowadzone radykalne zmiany.

Zwalczanie problemu marnotrawstwa żywności to jeden z priorytetowych celów. Mniej więcej 5% łącznej ilości żywności, jaką marnuje się rocznie, czyli ponad 4,45 mln ton, przypada na sektor detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych, gdzie łatwo psującą się żywność często wyrzuca się z powodu upływu terminu ważności[3]. W obliczu tej sytuacji na supermarketach ciąży coraz większa presja ograniczenia marnotrawienia żywności. Od początku pandemii 48% konsumentów deklaruje, że wyrzuca mniej jedzenia, i tego samego oczekuje od sprzedawców detalicznych[4]. W jednym z badań 92% klientów wyraziło opinię, że supermarkety mają obowiązek ograniczania ilości odpadów żywnościowych, a tylko 3% nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że odpowiedzialność spoczywa na sprzedawcach detalicznych[5].

Aby skutecznie monitorować daty przydatności do spożycia łatwo psujących się towarów, sprzedawcy potrzebują pełnego i stałego wglądu w stan swoich zapasów. W tym przypadku dokładność określania stanów magazynowych nie tylko zapewnia właścicielom marek pełny obraz wszystkich towarów i ich lokalizacji w łańcuchu dostaw, ale także pozwala ograniczyć utraconą sprzedaż i poprawiać wydajność.

Produkty łatwo psujące się generują około 50–60% sprzedaży w supermarketach,[6] co oznacza, że sprzedawcy świeżej żywności stoją przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim jest zachowanie kontroli nad terminami ważności produktów.

Zazwyczaj, chcąc zidentyfikować daty przydatności do spożycia łatwo psujących się produktów i kontrolować potrzebę uzupełniania towarów, sprzedawcy detaliczni uciekali się do czasochłonnej kontroli wzrokowej, przy czym mniej niż połowa z nich wykorzystywała systemy automatyczne, kontrolując za ich pomocą poziom zapasów, ale nie terminy ważności.

Ponadto przeceny artykułów spożywczych z krótkim terminem przydatności do spożycia pozwalają odrobić zaledwie 0,75% z 4% strat przychodów spowodowanych stratami w  zapasach[7]. Przecenione lub niesprzedane artykuły spożywcze mogą stanowić duże wyzwanie dla sieci sklepów , które oferują zazwyczaj niewielkie marże w już konkurencyjnym sektorze spożywczym.

 

Rozwiązanie: Poprawa zarządzania stanem magazynowym

Obecnie mniej niż połowa (47%) detalicznych sprzedawców żywności posługuje się systemami automatycznymi, które wprawdzie pomagają zachować kontrolę nad zapasami, ale nie nad terminami ważności[8]. Zwiększając kontrolę nad stanami magazynowymi, sprzedawcy detaliczni mogą zrewolucjonizować widoczność łatwo psujących się produktów, przyczyniając się do walki z marnotrawstwem żywności, ograniczając utraconą sprzedaż oraz poprawiając wydajność i dostępność.

RFreshIDTM, nowe rozwiązanie Checkpoint Systems do zarządzania świeżą żywnością wykorzystuje technologię RFID, pomagając sklepom w skutecznym zarządzaniu i rotacji towarów poprzez poprawę ich widoczności oraz precyzyjną identyfikację produktów, których termin ważności zbliża się lub już upłynął.

Dzięki tej przełomowej technologii sprzedawcy detaliczni i mogą zarządzać zapasami i precyzyjnie planować uzupełnienia towarów, a także obniżkę cen w celu wyprzedaży. W efekcie ilość zmarnowanej żywności można zmniejszyć o nawet 60%[9], przy jednoczesnym zminimalizowaniu czasu poświęconego na ręczną kontrolę towarów o nawet 78%[10]. Odnotowano również poprawę dokładności stanów magazynowych do 99,99%[11] na magazynie i do 99%[12] na salisprzedaży.

Aby zapewnić taki rezultat, technologię podzielono na cztery kluczowe obszary. Pierwszym z nich jest rozwiązanie RFreshID Encode, które umożliwia sklepom rejestrowanie informacji o produktach i terminów ich ważności, a następnie wydruk spersonalizowanych etykiet RFID, które można umieścić na wybranych produktach. Stacja kodowania RFID zapisuje wszystkie dane w chmurze i pozwala sprzedawcom detalicznym analizować liczbę zakodowanych produktów oraz czas ich kodowania, jak również liczbę dni, jaka pozostała do upływu terminu ważności.

Druga funkcja, RFreshID Scan, zapewnia pracownikom sklepów intuicyjne czytniki, które szybko i dokładnie zliczają i lokalizują konkretne produkty. W połączeniu z funkcją RFreshID Reporting rozwiązanie to dostarcza w czasie rzeczywistym przydatnych danych dotyczących uzupełnienia braków, terminów ważności, obniżek, odpadów, produktów do uzupełnienia i zamówienia, a także towarów, które wkrótce stracą lub już straciły ważność. Ostatnim elementem uzupełniającym system o cykl od dostawy po utylizację jest RFreshID Waste, narzędzie dostarczające informacji na temat liczby przeterminowanych produktów świeżych, które są automatycznie usuwane z ewidencji zapasów.

Okres przydatności do spożycia łatwo psujących się produktów stanowi dla sklepów spożywczych specyficzne wyzwanie. Ulepszając system zarządzania stanem magazynowym i uzupełniania zapasów, sprzedawcy detaliczni mogą nie tylko zauważyć wyraźny wzrost sprzedaży, ale przede wszystkim znacząco zmniejszyć obecny poziom kosztownego marnotrawienia żywności, którego można uniknąć.

 

[1] https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en

[2] https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2019-6.pdf

[3] https://www.eurocommerce.eu/media/134575/Food%20Waste%20Brochure%20-%20final.pdf

[4] https://www.thegrocer.co.uk/food-waste/why-there-can-be-no-more-excuses-for-supermarket-food-waste/647691.article

[5] https://www.thegrocer.co.uk/food-waste/supers-responsible-for-reducing-food-waste-say-shoppers/571377.article

[6] https://www.gs1.org/sites/default/files/gs1_uk_the_challenge_of_food_waste.pdf

[7] https://www.gs1.org/sites/default/files/gs1_uk_the_challenge_of_food_waste.pdf

[8] Źródło: II Estudio Gestión del desperdicio alimentario en frescos en la gran distribución, opracowanie: Nielsen we współpracy z AECOC

[9] Badania wewnętrzne firmy Checkpoint

[10] Badania wewnętrzne firmy Checkpoint

[11] Badania wewnętrzne firmy Checkpoint

[12] Badania wewnętrzne firmy Checkpoint