Mimo rosnących obaw związanych z marnowaniem żywności,[1] w Europie wyrzuca się do kosza ponad 89 milionów ton jedzenia rocznie. Mniej więcej 5% , czyli ponad 4,45 mln ton, przypada na sektor detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych, gdzie świeżą żywność często wyrzuca się z powodu upływu terminu ważności[2].

Aby skutecznie monitorować daty przydatności do spożycia łatwo psujących się towarów, sprzedawcy potrzebują pełnego i stałego wglądu w stan swoich zapasów. W tym przypadku dokładność określania stanów magazynowych nie tylko zapewnia właścicielom marek pełny obraz wszystkich towarów i ich lokalizacji w łańcuchu dostaw, ale także pozwala ograniczyć utraconą sprzedaż i poprawiać wydajność.

Dotychczas, chcąc zidentyfikować daty przydatności do spożycia łatwo psujących się produktów i kontrolować potrzebę uzupełniania towarów, sklepy uciekały się do czasochłonnej kontroli wzrokowej, przy czym mniej niż połowa z nich[3] wykorzystywała systemy automatyczne, kontrolując za ich pomocą poziom zapasów, ale nie terminy ważności[4].

To dla sieci spożywczych wyjątkowo trudne wyzwanie. Kontrola dat przydatności do spożycia, której zadaniem jest szybka identyfikacja i usunięcie wszelkich przeterminowanych produktów, ma kluczowe znaczenie nie tylko dla jakości i sprzedaży produktów w sklepie, ale także dla odpowiedzialności sprzedawców detalicznych  za bezpieczeństwo konsumentów.

Wspierając sieci sklepów w zrewolucjonizowaniu zarządzania produktami świeżymi, firma Checkpoint Systems, globalny lider rozwiązań dla handlu detalicznego, przedstawiła swoje nowe rozwiązanie RFreshIDTM do kontroli żywności świeżej. Wykorzystujące technologię RFID narzędzie pozwala na łatwą identyfikację produktów, których termin ważności zbliża się lub już upłynął, umożliwiając sklepom dokładne monitorowanie poziomu zapasów i skuteczną rotację towaru.

Korzystający z niego sprzedawcy detaliczni mogą zarządzać zapasami i precyzyjnie planować uzupełniania towarów, a także obniżkę cen w celu wyprzedaży. Korzystający z rozwiązania klienci Checkpoint już zauważyli, że ilość zmarnowanej żywności zmalała o 60%[5], przy jednoczesnym zminimalizowaniu czasu poświęconego na ręczną kontrolę towarów o nawet 78%[6]. Odnotowano również poprawę dokładności stanów magazynowych do 99,99%[7] na magazynie i do 99%[8] na sali sprzedaży. Usprawniając inwentaryzację, zmniejszając ilość odpadów i precyzyjnie kontrolując terminy ważności, sprzedawcy detaliczni mogą zwiększyć dostępność produktów, odnotowując tym samym wzrost sprzedaży.

 

Od dostawy po utylizację

Rozwiązanie RFreshID Encode firmy Checkpoint umożliwia ssklepom rejestrowanie informacji o produktach i terminów ich ważności, a następnie wydruk spersonalizowanych etykiet RFID, które można umieścić na wybranych produktach. Stacja kodowania RFID zapisuje wszystkie dane w chmurze i pozwala sprzedawcom detalicznym analizować liczbę zakodowanych produktów oraz czas ich zakodowania, jak również liczbę dni, jaka pozostała do upływu terminu ważności.

Pracownicy sklepów korzystających z rozwiązania RFreshID Scan używają intuicyjnych czytników, które szybko i dokładnie zliczają i lokalizują konkretne produkty. W połączeniu z funkcją RFreshID Reporting rozwiązanie to dostarcza w czasie rzeczywistym przydatnych danych dotyczących uzupełnienia braków, terminów ważności, obniżek, odpadów, produktów do uzupełnienia i zamówienia, a także towarów, które wkrótce stracą lub już straciły ważność.

Uzupełnieniem systemu o cykl od dostawy po utylizację jest RFreshID Waste, narzędzie dostarczające informacji na temat liczby przeterminowanych produktów świeżych, które są automatycznie usuwane z ewidencji zapasów.

Zapewniając wiele istotnych korzyści dla sprzedawców detalicznych, dostarczone przez firmę Checkpoint rozwiązanie RFreshIDTM do monitorowania żywności świeżej pozwala na bardziej efektywne zarządzanie oferowanymi produktami w sklepach. Zmniejszając ilość odpadów i bardziej skutecznie zarządzając zapasami, sprzedawcy detaliczni mogą odnieść zyski ze wzrostu sprzedaży.

Okres przydatności do spożycia produktów świeżych stanowi dla sklepów spożywczych specyficzne wyzwanie. Ulepszając system zarządzania stanem magazynowym i uzupełniania zapasów, sprzedawcy detaliczni mogą nie tylko zauważyć wyraźną poprawę rotacji zapasów i sprzedaży, ale przede wszystkim znacząco zmniejszyć obecny poziom kosztownego marnotrawienia żywności, którego można uniknąć. RFreshID zapewnia najwyższy poziom precyzji i gwarantuje, że sprzedawcy detaliczni oferują odpowiednią cenę, w odpowiednim momencie i na odpowiednim produkcie – komentuje  Ewa Pytkowska, szefowa Checkpoint Systems w Polsce.

 

[1] https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en

[2] https://www.eurocommerce.eu/media/134575/Food%20Waste%20Brochure%20-%20final.pdf

[3] Zarządzanie odpadami świeżej żywności w dużym centrum dystrybucyjnym: Nielsen/AECOC

[4] Nielsen/AECOC

[5] Badania wewnętrzne firmy Checkpoint

[6] Badania wewnętrzne firmy Checkpoint

[7] Badania wewnętrzne firmy Checkpoint

[8] Badania wewnętrzne firmy Checkpoint