ACTIVE Loss Prevention

Łączność i monitorowanie w celu zapobiegania kradzieżom

Podnieś wartość i wskaźniki KPI dzięki rozwiązaniu ACTIVE do zapobiegania stratom

Uzyskaj cenne szczegółowe informacje na temat skuteczności Twoich systemów przeciwkradzieżowych i określ, które sklepy wymagają dodatkowego wsparcia.

Wszystkie informacje o systemie przeciwkradzieżowym w jednym miejscu

Korzystanie z rozwiązania ACTIVE do zapobiegania stratom pozwala uniknąć wzrostu ryzyka strat wynikającego z przypadkowych lub potencjalnych przestępstw, działań takich jak nieautoryzowane wyłączenia systemów, niski stopień zgodności z zasadami dotyczącymi procesów czy powtarzające się niezgłoszone działania o charakterze przestępczości zorganizowanej połączone z jakimikolwiek nieoczekiwanymi błędami systemu.

Możliwość zwiększenia skuteczności operacyjnej poprzez promowanie kultury opartej na sprawdzaniu zgodności, monitorowanie niezawodności systemu i dostarczanie danych dotyczących zarządzania ryzykiem opartych na zdarzeniach mających miejsce w sklepie w celu ulepszenia sposobu kategoryzowania ryzyka i podejmowania bardziej trafnych decyzji o inwestycjach.

Proaktywne zdalne serwisowanie skraca czas nieaktywności systemu już o 50% podczas pierwszej zdalnej naprawy

Nasze systemy przeciwkradzieżowe to nie tylko środki odstraszające złodziei. Rozwiązania ACTIVE do zapobiegania stratom pozwala skutecznie wykorzystywać dostępne systemy i zwiększyć wartość działalności