RFreshID - zarządzanie świeżą żywnością

Co roku w Europie marnuje się ponad 89 milionów ton żywności

A wraz ze wzrostem populacji – według prognoz do 2100 r. osiągnie ona około 10,9 miliarda – w połączeniu z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, sytuacja ta prawdopodobnie się pogorszy, jeśli nie zostaną wprowadzone znaczące zmiany.

Zobowiązanie do zmian

Marnowanie żywności to problem, który dotyka nas wszystkich i powstaje na każdym etapie łańcucha dostaw, od rolnictwa i transportu po punkty sprzedaży detalicznej, w których konsumenci kupują artykuły spożywcze. W rzeczywistości z 931 milionów ton odpadów spożywczych wygenerowanych na całym świecie w 2019 r. 13%, czyli 121 milionów ton, pochodziło z sektora handlu detalicznego.

RFreshID

Jak więcej sprzedawać i marnować mniej?

Supermarkety znajdują się pod rosnącą presją do prowadzenia działań na rzecz ograniczenia marnowania żywności. Zazwyczaj sprzedawcy detaliczni polegają na czasochłonnych kontrolach wizualnych w celu weryfikacji dat przydatności produktów spożywczych oraz zarządzania stanem magazynowym. Mniej niż połowa sprzedawców korzysta z automatycznego systemu do kontrolowania poziomów zapasów, ale nie dat ważności.

RFreshID

Duże wyzwania wymagają odważnych rozwiązań

Nowe rozwiązanie do monitorowania świeżej żywności firmy Checkpoint Systems wykorzystuje technologię RFID, pomagając sklepom w skutecznym zarządzaniu i rotacji towarów poprzez poprawę ich widoczności oraz precyzyjną identyfikację produktów, których termin ważności zbliża się lub już upłynął.

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Polityka ochrony prywatności.
I Accept
RFreshID

RFreshID Checkpoint Systems

  • Umożliwia sprzedawcom detalicznym precyzyjne planowanie, kiedy wymagane są uzupełnienia

  • Minimalizuje czas potrzebny na ręczne sprawdzenie towaru nawet o 78%*

  • RFreshID umożliwia sprzedawcom otrzymywanie produktów oznaczonych RFID od źródła

  • RFreshID dostarcza przydatne dane w czasie rzeczywistym

Ogranicz marnowanie żywności
Popraw dostępność produktów
Zmniejsz koszty pracy
Prezycyjnie planuj uzupełnianie towarów

Czas rozpocząć rewolucję i zapobiec marnowaniu żywności

This field is for validation purposes and should be left unchanged.