Sukcesy klientów

Firma Checkpoint zainwestowała w ludzi, aby zagwarantować płynne wdrożenie RFID oraz zoptymalizować drogę do sukcesu swoich klientów poprzez poprawę ich wyników.

Nasz zespół oferuje kompleksowe wsparcie we wdrażaniu technologii RFID. Dzięki pracy zespołu czas wdrażania naszych rozwiązań w nowych sklepach udało się skrócić z kilku miesięcy do kilku dni.

„Nasi menadżerowie proponują najlepsze możliwe rozwiązania dla naszych klientów i stosują je w fazie implementacji – dbając o bliższe relacje pomiędzy zespołem pre-sales, kierownikami projektów i zespołami sprzedawców”.
Sarabjeet Chhatwal, VP, Global Software Merchandise Visibility
Zadania menadżera ds. sukcesu klienta:
  • Bliska współpraca z zespołami klienta w celu zrozumienia procesów, problemów biznesowych, zidentyfikowania obszarów tworzących wartość i zaproponowania rozwiązań, przy stałym stosowaniu najlepszych praktyk.
  • Identyfikacja i pomiar celów biznesowych i wskaźników sukcesu (KPI)
  • Odpowiedzialność za sukces.
  • Współpraca z całym zespołem w zakresie wdrażania rozwiązania.
    Pomoc w zakresie szkoleń, aplikacji etykiet, prezentacji oraz stałego wsparcia programów pilotażowych i wdrożeń.
RFID – popraw wyniki finansowe
RFID – zwiększ lojalność klientów
RFID – uruchom sprzedaż wielokanałową