CCL Industries Inc. (“CCL”), światowy lider w dziedzinie specjalistycznych etykiet i opakowań dla globalnych korporacji, instytucji rządowych, małych firm i klientów, ogłasza podpisanie dziesięciu zasad UN Global Compact w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Misją UN Global Compact jest zmobilizowanie globalnego ruchu zrównoważonych firm i interesariuszy w celu stworzenia lepszego świata.

Geoffrey T. Martin, Prezes i Dyrektor Generalny, powiedział: „Zobowiązujemy się uczynić dziesięć zasad United Nations Global Compact nieodłączną częścią strategii, kultury i codziennych działań CCL. W pełni zobowiązujemy się do praktycznego zastosowania tych podstawowych zasad i corocznego składania sprawozdań z naszych osiągnięć. Wykonamy nasze zadanie.”

 

United Nations Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Wspólnie z rządami oraz instytucjami naukowymi, UN Global Compact tworzy strategie i działania w oparciu o dziesięć zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć cele społeczne stanowiące realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

CCL Industries Inc. to światowy lider w dziedzinie specjalistycznych etykiet i opakowań dla globalnych korporacji, małych firm i klientów, zatrudniający ok. 21 000 osób i posiadający 180 zakładów produkcyjnych na 5 kontynentach i biura korporacyjne w Toronto, Kanada oraz Framingham, Massachusetts.