Taloudellisen tuloksen parantaminen

Taloudellisen tuloksen parantaminen

Vähittäiskauppojen taloudellisen tulokseen liittyvät monimutkaisuudet ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosikymmenen aikana. Nykyään kilpailua ja ostotapoja on aiempaa enemmän. On tärkeää, että kaikki sujuu sulavasti. Yksi katkos arvoketjussa voi pilata asiakaskokemuksen ja käydä kalliiksi vähittäiskaupalle.
  • Varastotuotteiden myynnin lisääminen
  • Vähennä varastojen hallintaa
  • Vähennä hävikkiä
  • Työntekijöiden tuottavuuden parantaminen
  • Kassavirran parantaminen

Tuottavuuden parantaminen –
varastotuotteiden myynnin lisääminen

Kuinka suuri osa varastosta on asiakkailta piilossa myymälässä ja verkossa?

Asiakkaat eivät voi ostaa sitä, mikä ei ole näytillä. Asiakkaat odottavat, että varastotilanne näkyy oikein ja kaikki mahdolliset tyylit, värit sekä koot ovat helposti nähtävillä. Tämä saattaa kuulostaa yksinkertaisesta, mutta asiakkaat pettyvät, jos jokin ei toimi ja he eivät voi saattaa ostoa päätökseen myymälässä tai verkossa. 

”Sen varmistaminen, että oikeat tuotteet ovat näytillä oikeaan aikaan ja hyllysaatavuustiedot ovat aina sataprosenttisen tarkkoja, lisää todistetusti myyntiä.”

Tuottavuuden lisääminen –
varastojen ja alennusten vähentäminen

Ymmärrä, mikä myy, ja pidä aina sopivia tuotteita varastossa

Väärät varastopäätökset, kuten liikaostaminen, vääränlaisten tuotteiden ostaminen ja varaston virheellinen kohdentaminen, voivat arvioiden mukaan vastata jopa 53 prosentista vähittäismyyjien suunnittelemattomista alennuskustannuksista. 

Säännölliset syklilaskennat, hyvä toimitusketjun näkyvyys, POS- ja POE-tietojen yhdistelmä sekä varastonlaskenta parantavat varastotietojen tarkkuutta.

Paranna tulosta –
vähennä hävikkiä

Tehokas tuloksensuojausstrategia

Vähittäismyynnissä hävikkiprosentti on keskimäärin 2 prosenttia myynnistä. Ilman aktiivista varastonhallintaa tai tuotesuojausta vähittäismyyjät eivät saa tietää kadonneista tuotteista ajoissa.

Myymälänsisäisen tuottavuuden parantaminen

Vähittäismyymälöiden kustannukset jatkavat kasvuaan, mikä vähentää voittoa. Asiakkaiden yhä monimutkaisemmat odotukset asettavat lisäpainetta myymälöille, ja monista on kehkeytymässä jakelu- ja palautuskeskuksia. Palkat ovat vähittäismyymälöiden suurin käyttökulu, minkä vuoksi on tärkeää, että myymälän sisäiset toimet sujuvat niin tehokkaasti kuin mahdollista ja henkilöstö voi palvella ostajia tehokkaasti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Myytyjä suoritteita vastaavat kulut vastaavat tyypillisesti 50–80 prosenttia vähittäiskaupan toimintakustannuksista, joten varastonhallintastrategioita on otettava käyttöön, jotta kaikkea voi hallita tehokkaasti.

Työntekijöiden tuottavuuden parantaminen

Jos työntekijöille tarjotaan sopivat työkalut ja tehtävät, vähittäismyyjät voivat parantaa toiminnan yhdenmukaisuutta myymälän sisällä, nopeuttaa varastosta tapahtuvia siirtoja ja samalla parantaa asiakaskokemusta vapauttamalla henkilöstöä palvelemaan asiakkaita.
myer
CASE STUDY

Myer
Analysing the commercial benefits of RFID

Lue, miten Myer testaa RFID-tekniikan kaupallisia etuja.

Tutustu tapaustutkimukseen

Myymälänsisäisen tuottavuuden parantaminen –

kassavirran parantaminen

Liikavarastointi, kausikysyntä, työntekijävaatimukset, epäjohdonmukaiset tai tehottomat prosessit sekä myynnin virheellinen ennustaminen vähentävät kaikki kassavirtaa ja pienentävät kannattavuutta. 

Parantamalla prosesseja, karsimalla kuluja ja vapauttamalla henkilöstöä asiakastyöhön voit rohkaista asiakkaita viettämään enemmän aikaa myymälän sisällä.

RFID mullistaa vähittäismyynnin

● Myynnin lisääminen – varastotuotteiden myynnin lisääminen
● Täysi näkyvyys toimitusketjussa
● Lähdemerkintästrategia
● Varastojen vähentäminen
● Alennusten vähentäminen
● Hävikin vähentäminen

Tuottavuuden parantaminen –
varastotuotteiden myynnin lisääminen

Kuinka suuri osa varastosta on asiakkailta piilossa myymälässä ja verkossa?

Asiakkaat eivät voi ostaa sitä, mikä ei ole näytillä. Asiakkaat odottavat, että varastotilanne näkyy oikein ja kaikki mahdolliset tyylit, värit sekä koot ovat helposti nähtävillä. Tämä saattaa kuulostaa yksinkertaisesta, mutta asiakkaat pettyvät, jos jokin ei toimi ja he eivät voi saattaa ostoa päätökseen myymälässä tai verkossa. 

”Sen varmistaminen, että oikeat tuotteet ovat näytillä oikeaan aikaan ja hyllysaatavuustiedot ovat aina sataprosenttisen tarkkoja, lisää todistetusti myyntiä.”

Tuottavuuden lisääminen –
varastojen ja alennusten vähentäminen

Ymmärrä, mikä myy, ja pidä aina sopivia tuotteita varastossa

Väärät varastopäätökset, kuten liikaostaminen, vääränlaisten tuotteiden ostaminen ja varaston virheellinen kohdentaminen, voivat arvioiden mukaan vastata jopa 53 prosentista vähittäismyyjien suunnittelemattomista alennuskustannuksista. 

Säännölliset syklilaskennat, hyvä toimitusketjun näkyvyys, POS- ja POE-tietojen yhdistelmä sekä varastonlaskenta parantavat varastotietojen tarkkuutta.

Paranna tulosta –
vähennä hävikkiä

Tehokas tuloksensuojausstrategia

Vähittäismyynnissä hävikkiprosentti on keskimäärin 2 prosenttia myynnistä. Ilman aktiivista varastonhallintaa tai tuotesuojausta vähittäismyyjät eivät saa tietää kadonneista tuotteista ajoissa.

Myymälänsisäisen tuottavuuden parantaminen

Vähittäismyymälöiden kustannukset jatkavat kasvuaan, mikä vähentää voittoa. Asiakkaiden yhä monimutkaisemmat odotukset asettavat lisäpainetta myymälöille, ja monista on kehkeytymässä jakelu- ja palautuskeskuksia. Palkat ovat vähittäismyymälöiden suurin käyttökulu, minkä vuoksi on tärkeää, että myymälän sisäiset toimet sujuvat niin tehokkaasti kuin mahdollista ja henkilöstö voi palvella ostajia tehokkaasti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Myytyjä suoritteita vastaavat kulut vastaavat tyypillisesti 50–80 prosenttia vähittäiskaupan toimintakustannuksista, joten varastonhallintastrategioita on otettava käyttöön, jotta kaikkea voi hallita tehokkaasti.

Työntekijöiden tuottavuuden parantaminen

Jos työntekijöille tarjotaan sopivat työkalut ja tehtävät, vähittäismyyjät voivat parantaa toiminnan yhdenmukaisuutta myymälän sisällä, nopeuttaa varastosta tapahtuvia siirtoja ja samalla parantaa asiakaskokemusta vapauttamalla henkilöstöä palvelemaan asiakkaita.
myer
CASE STUDY

Myer
Analysing the commercial benefits of RFID

Lue, miten Myer testaa RFID-tekniikan kaupallisia etuja.

Tutustu tapaustutkimukseen

Myymälänsisäisen tuottavuuden parantaminen –

kassavirran parantaminen

Liikavarastointi, kausikysyntä, työntekijävaatimukset, epäjohdonmukaiset tai tehottomat prosessit sekä myynnin virheellinen ennustaminen vähentävät kaikki kassavirtaa ja pienentävät kannattavuutta. 

Parantamalla prosesseja, karsimalla kuluja ja vapauttamalla henkilöstöä asiakastyöhön voit rohkaista asiakkaita viettämään enemmän aikaa myymälän sisällä.

RFID mullistaa vähittäismyynnin

● Myynnin lisääminen – varastotuotteiden myynnin lisääminen
● Täysi näkyvyys toimitusketjussa
● Lähdemerkintästrategia
● Varastojen vähentäminen
● Alennusten vähentäminen
● Hävikin vähentäminen

Lue lisää siitä, miten ratkaisumme voivat vastata taloudellisen tuloksen parantamiseen liittyviin haasteisiin

Lähdemerkintä
ratkaisut
RFID-ratkaisut
Ohjelmisto
ratkaisut
Vaatetunniste
ratkaisut
Elektroniset tuotesuojaus
ratkaisut
Alpha-ratkaisut suuren hävikin tuotteille