Zorluklarınız

Zorluklarınız

Perakende sektörünün finansal performansını çevreleyen karmaşıklıklar son on yılda önemli ölçüde artmıştır. Perakendecilerin kârlılığını arttırması için envanterlerinden daha fazla ürün satmaları gerekiyor. Odak noktası, ürünün her zamanda rafta olmasını sağlamaktır.

Tüketici aradığı ürünü herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden satın almak ister. Checkpoint çözümleri, etkin bir RFID kaynağında etiketleme programı tarafından sağlanan son derece hassas gerçek zamanlı envanter verilerini kullanır. Bu sistem, bir dizi RFID okuma teknolojisi ve HALO isimli bulut tabanlı envanter yönetim sistemimiz ile birlikte kullanılır.
Olumlu bir tüketici deneyimi oluşturmak çok önemlidir. Çözümlerimiz mağaza çalışanlarının tüketici ile daha çok ve mağaza yönetimi ile daha az zaman geçirmelerine imkân tanır.