Förbättra rörelseresultatet

Förbättra rörelseresultatet

Komplexiteten med detaljhandelns rörelseresultat har ökat dramatiskt under det senaste årtiondet. Konkurrensen är hård och konsumenterna kan handla på många olika sätt. Det är viktigt att verksamheten går smidigt. Minsta brist i värdekedjan kan störa kundupplevelsen och stå handlarna dyrt.
  • Sälj fler produkter
  • Reduce Stock Holding
  • Minska svinnet
  • Öka personalens produktivitet
  • Förbättra kassaflödet

Öka lönsamheten –
Sälj fler produkter

Hur många produkter är dolda från kunderna både i butiken och online?

Kunderna kan inte köpa vad som inte visas upp. Produkternas upplägg och de olika stilarna, färgerna och storlekarna som förväntas vara fullt synliga och enkla att hitta. Även om konceptet verkar enkelt blir kunderna besvikna om de inte kan handla allt de vill varken i butiken eller på nätet. 

”Att bara se till att rätt produkter visas upp vid rätt tillfälle och att alla produkter alltid finns på hyllorna har visats öka försäljningsintäkterna.”

Öka lönsamheten -
Minska lagerhållningen och prissänkningar

Se vad som säljer och ha alltid rätt varor i lager

Felaktiga lagerbeslut – inklusive överfyllning, fel produkttyper och felfördelade inventarier kan ge en ungefärlig minskning på 53 % i oplanerade prissänkningskostnader för handlare. 

Regelbundna cykelräkningar, överskådlighet i leveranskedjan, en kombination av POS- och POE-data och inventeringar gör att handlarna kan se exakt vad de har i lager.

Öka lönsamheten –
Minska svinnet

En effektiv taktik för att bevara lönsamheten

Den genomsnittliga svinnprocenten i detaljhandeln är cirka 2 % av försäljningen. Utan en aktiv inventeringsprocess eller en produktskyddsplan kommer handlarna inte att märka sina förluster innan det är för sent.

Öka produktiviteten i butiken

Detaljhandelns utgifter fortsätter att öka, vilket minskar lönsamheten. Kundernas förväntningar skapar ytterligare komplikationer, men den största belastningen på butikerna är att många nu måste agera distributions- och returcentral. Löner är den största driftskostnaden i detaljhandelsbranschen och det är avgörande att butikerna drivs så effektivt som möjligt att personalen används så att de kan betjäna kunderna på bästa möjliga sätt. Försäljningskostnaderna uppgår normalt till 50 – 80 % av detaljhandelns kostnader, vilket innebär att lagerstyrningsstrategier måste användas för att hantera dem effektivt.

Öka personalens produktivitet

Genom att ge personalen rätt verktyg och aktionsdriven arbetshantering kan detaljhandlare öka efterlevnaden i sina butiker, omsätta varor snabbare samtidigt som de förbättrar kundupplevelsen genom att fria upp personalen och se till att de kan betjäna kunderna på butiksgolvet.
myer
CASE STUDY

Myer
Analysing the commercial benefits of RFID

Läs om hur Myers prövar affärsfördelarna med RFID-teknik. 

Läs vår fallstudie

Öka produktiviteten i butiken -

Förbättra kassaflödet

Överfyllning, säsongsefterfrågan, arbetskraftsbehov, inkonsekventa eller ineffektiva processer och felaktiga försäljningsprognoser bidrar alla till att minska kassaflödet och påverkar lönsamheten. 

Genom att förbättra processerna, minska kostnaderna och fria upp personalen kan du uppmuntra kunderna att spendera mer tid i butiken.

RFID is revolutionizing the retail industry

● Öka försäljningen – Sälj fler produkter
● Fullständig överskådlighet i leveranskedjan
● Källmärkningsstrategi
● Minska lagerhållningen
● Minska prissänkningarna
● Minska svinnet

Öka lönsamheten –
Sälj fler produkter

Hur många produkter är dolda från kunderna både i butiken och online?

Kunderna kan inte köpa vad som inte visas upp. Produkternas upplägg och de olika stilarna, färgerna och storlekarna som förväntas vara fullt synliga och enkla att hitta. Även om konceptet verkar enkelt blir kunderna besvikna om de inte kan handla allt de vill varken i butiken eller på nätet. 

”Att bara se till att rätt produkter visas upp vid rätt tillfälle och att alla produkter alltid finns på hyllorna har visats öka försäljningsintäkterna.”

Öka lönsamheten -
Minska lagerhållningen och prissänkningar

Se vad som säljer och ha alltid rätt varor i lager

Felaktiga lagerbeslut – inklusive överfyllning, fel produkttyper och felfördelade inventarier kan ge en ungefärlig minskning på 53 % i oplanerade prissänkningskostnader för handlare. 

Regelbundna cykelräkningar, överskådlighet i leveranskedjan, en kombination av POS- och POE-data och inventeringar gör att handlarna kan se exakt vad de har i lager.

Öka lönsamheten –
Minska svinnet

En effektiv taktik för att bevara lönsamheten

Den genomsnittliga svinnprocenten i detaljhandeln är cirka 2 % av försäljningen. Utan en aktiv inventeringsprocess eller en produktskyddsplan kommer handlarna inte att märka sina förluster innan det är för sent.

Öka produktiviteten i butiken

Detaljhandelns utgifter fortsätter att öka, vilket minskar lönsamheten. Kundernas förväntningar skapar ytterligare komplikationer, men den största belastningen på butikerna är att många nu måste agera distributions- och returcentral. Löner är den största driftskostnaden i detaljhandelsbranschen och det är avgörande att butikerna drivs så effektivt som möjligt att personalen används så att de kan betjäna kunderna på bästa möjliga sätt. Försäljningskostnaderna uppgår normalt till 50 – 80 % av detaljhandelns kostnader, vilket innebär att lagerstyrningsstrategier måste användas för att hantera dem effektivt.

Öka personalens produktivitet

Genom att ge personalen rätt verktyg och aktionsdriven arbetshantering kan detaljhandlare öka efterlevnaden i sina butiker, omsätta varor snabbare samtidigt som de förbättrar kundupplevelsen genom att fria upp personalen och se till att de kan betjäna kunderna på butiksgolvet.
myer
CASE STUDY

Myer
Analysing the commercial benefits of RFID

Läs om hur Myers prövar affärsfördelarna med RFID-teknik. 

Läs vår fallstudie

Öka produktiviteten i butiken -

Förbättra kassaflödet

Överfyllning, säsongsefterfrågan, arbetskraftsbehov, inkonsekventa eller ineffektiva processer och felaktiga försäljningsprognoser bidrar alla till att minska kassaflödet och påverkar lönsamheten. 

Genom att förbättra processerna, minska kostnaderna och fria upp personalen kan du uppmuntra kunderna att spendera mer tid i butiken.

RFID is revolutionizing the retail industry

● Öka försäljningen – Sälj fler produkter
● Fullständig överskådlighet i leveranskedjan
● Källmärkningsstrategi
● Minska lagerhållningen
● Minska prissänkningarna
● Minska svinnet

Ta reda på mer om hur våra lösningar bemöter utmaningarna med att förbättra rörelseresultatet

Källmärkningslösningar
RFID-lösningar
Mjukvarulösningar
Klädmärkningslösningar
Elektronisk artikelkontroll (EAS)
Alpha anti-stöldlösningar