Checkpoint Systems

RFID & Loss Prevention Solutions

×

Intelligenta Softwarelösningar

Detaljhandeln förändras, drivs av konsumenternas beteende

Programvara blir en del av vardagen. Det är särskilt viktigt för återförsäljare att använda denna digitala omvandling för att möta behovet av att förbättra kundupplevelsen i butikerna. Detaljsektorn står under stigande förväntningar som drivs av digital teknik, som bland annat har tagit med online shopping och multikanal shopping med dem.

74%

of millenials

86%

of generation x

85%

of baby boomers

would switch brands after negative customer service experience

(International Council of Shopping)

Förvandlar hur du gör affärer, på ett intelligent sätt

Checkpoint Business Intelligence (BI) förbinder intelligent hårdvara, förbrukningsvaror och tjänster på en och samma plattform. Detta omvandlar din butiks data till en överblick som du kan agera på. Du kan då fatta väl övervägda beslut som leder till framgångsrika resultat. På så sätt blir varje dag relevant för dig.

Viktiga fokusområden

Vi har identifierat 6 områden inom detaljhandeln där en kombination av våra ledande förbrukningsvaror och hårdvara kan förbättras genom intelligenta mjukvarutjänster. Detta gör att du kan få mer värde ur dina tillgångar så att du blir bättre på att förbättra dina kunders upplevelser.

Kontroll av försörjningskedjan

RFID-baserade lösningar hjälper detaljhandlare att spåra lager så att de kan uppnå en mer exakt lagerinventering. Detta minimerar förluster samtidigt som kapitalinvesteringar maximeras.

Distributionscenter

RFID-baserade lösningar kommer att hjälpa Detaljhandlare att förbättra noggrannheten i lagerförteckningen över distributionscenter, uppnå högre flerkanals effektivitet och effektivitet i försörjningskedjan, och minska förluster och fel.

Hantering av butikslager

RFID-baserade lösningar kommer att hjälpa detaljhandlare att förbättra noggrannheten i butikernas lagerinventarier och produkttillgänglighet på hyllorna, vilket ger bättre kundupplevelse och maximerar konsumtionen.

Butiksdrift

Realtidsdata fångas från olika sensorteknologiska enheter i hela butiken. Detta hjälper detaljhandlare att ge ännu bättre kundservice. Därmed erhålls en bättre shoppingupplevelse och svinnet minskar.

Multi-kanal

RFID-baserade lösningar hjälper detaljhandlare att minska fel, förbättra effektiviteten och leverera Multi-kanal service till kunderna problemfritt.

Förebyggande av organiserad brottslighet i detaljhandeln

En kombination av intelligensdrivna lösningar - från märkning till analys av realtidsdata - kommer att hjälpa detaljhandlare att avskräcka, upptäcka och slutföra organiserad brottslighet i detaljhandeln.

Datan du behöver, när du behöver den

Inte alla dataset är samma eller kräver samma behandling. Checkpoint Cloud är utformat för att fungera på 3 olika nivåer, så dataoptimering är så intuitiv som möjligt.

Omedelbara larm i butiken

Reaktioner på händelser i realtid

Some in-store sensors depend on fast response times and we know how important receiving instant notifications are to measuring aVissa sensorer för butiker bygger på snabba responstider, och vi vet hur viktigt det är att kunna ta emot direktmeddelanden från dessa för att hantera dem ordentligt.

Larmutlösande faktorer som knappaktivering eller övervakningskamera kräver omedelbar åtgärd; varje sekund räknas. Detta kallas "data ricocheting". Resultaten av detta är mätbart. Butikens "Edge Box" står för att köra den här "sanna realtidsfunktionen". Reaktionstiderna i butiken skickas sedan upp i molnet så att butikens prestanda kan övervakas med nästan perfekt precision.

Bearbetning av händelserapporter

Aktivitetshantering i nära realtid.

Det tenderar att vara normen i majoriteten av detaljhandelstekniken att systemen överför data till molnet och tillbaka ner till mobilenheten. Detta uppnår en precision nära realtid.

Det är till exempel inte ett problem om det finns en 5-sekunders fördröjning på en anmälan om att du har slut på en viss vara.

Mängden data som kan bearbetas och visas på butikens skärmar eller instrumentpaneler gör det till en mångsidig och flexibel metod.

Dashboard analys

Analys av alla aktiviteter i realtid och nära realtid. Detta möjliggör granskning av prestanda och prestandaförhållanden.

Du har alltså olika dataflöden i realtid och i nära realtid, men hur mäter du exakt vad som egentligen fungerar för ditt företag?

Checkpoint dashboard kan hantera data från alla butiker, distributionscenter och lager på hela din egendom - från 5 till 5 000 - varje minut av dygnet, dygnet runt, sju dagar i veckan

De intuitiva affärsprocessorerna i molnet beräknar och visar den mest centrala informationen i en sammanfattande rapport på dashboard

Från webbplatsen kan du granska och jämför prestationssiffror och gå in i djupet med enskilda områden. Detta ger dig fullständig kontroll över vilka sensorer och teknik som ger bästa möjliga resultat för dig och din egendom, och därmed lättare att identifiera problemområden som kräver din uppmärksamhet.

PERSONUPPGIFTSPOLICY PERSONUPPGIFTSPOLICY PERSONUPPGIFTSPOLICY 2019 Checkpoint Systems, Inc. – en del av CCL Industries Inc. Alla rättigheter förbehållna Privacy Credits.