Checkpoint Systems

RFID & Loss Prevention Solutions

×

ExtrACT

Färskvaru-lösningar

Butiker som säljer färskvaror kämpar med problem såsom matsvinn, arbetskostnader och utgående varor. Stora mängder mat slängs varje år, då det ej får säljas efter utgångsdatumet. Butikerna har ansvar för att beskydda konsumenterna, och alla utgångna produkter ska tas av hyllorna omgående. Dessutom har butikerna många atbetsintensiva processer dagligen, såsom produktrotation, påfyllning och trimning. Men felaktigheten och ineffektiviteten hos manuella processer kan leda till onödigt avfall och kundotillfredsställelse. Vårt sortiment av ExtrACT-lösningar ger många möjligheter för dig att förbättra dessa processer med högsta möjliga nivå av automatisering och bara ett minimum av investeringar i infrastruktur. Implementering av ExtrACT-lösningar har visat en betydande minskning av svinn och samtidigt ökat försäljning.

Download broschyren för att läsa mera

ExtrACT

Front Store

Övervakning av utgångsdatum i butiken med RFID

Rapporterings - & Scanninghantering

Extract-repo
ExtrACT Encode

ExtrACT Rapportering

ExtrACT rapportering ger butiken information i realtid som personal kan agera på. Detta ökar försäljningen och minimerar svinnet.

ExtrACT Scan

ExtrACT Scan är en intuitiv handhållen enhet som butikens personal kan använda för att snabbt räkna butikens produktutinventarie, jämföra lager och hitta specifika föremål. ExtrACT Scan fungerar tillsammans med ExtrACT Reporting, vilket ger personal tillgång till realtidsdata som de kan agera utifrån.

ExtrACT

Back Store

Övervakning av utgångsdatum på lagret med RFID

Kodning och matavfallshantering

Extract-enco
ExtrACT Encode

ExtrACT Kodning/Utskrivning

ExtrACT-kodning är en RFID-kodningsstation för att samla information om produkter och utgångsdatum som valts av användaren. Skärmen visar information om den produkt som har kodats, och ExtrACT Print skriver ut en anpassad RFID-etikett som kan fästas på själva produkten.Hela processen registreras och sparas i molnet. Den lagrade informationen kan sedan analyseras för affärsändamål.

ExtrACT Svinn

Svinnstationen fungerar med hjälp av RFID-teknologi och en pekskärm för att samla in information om färskvaror som har passerat sitt utgångsdatum. Således kan produkten med säkerhet avlägsnas från hyllan. ExtrACT svinn ger också användaren möjlighet att avbryta radering av etiketter så att de tas bort från lagringsresultatet.

PERSONUPPGIFTSPOLICY PERSONUPPGIFTSPOLICY PERSONUPPGIFTSPOLICY 2019 Checkpoint Systems, Inc. – en del av CCL Industries Inc. Alla rättigheter förbehållna Privacy Credits.