Checkpoint Systems

RFID & Loss Prevention Solutions

×

Intelligenta lösningar

Med den extraordinära ökning i konsumentkrav framdriven av teknologi, leverera Checkpoint intelligenta detaljhandel lösningar som medför tydlighet i detaljhandeln När som helst, var som helst.

Vid källan

Källmärkning är processen då anti-snatteri och RFID etiketter fästs antingen vid tillverkning, förpackning eller distrubition. Upptäck våra skräddarsydda märkningsprogramm för att utveckla lösningar som förbättrar produktsäkerhet och garanterar en mera effektiv försörjningskedja.

Lagerstyrning

Vi erbjuder totallösningar vilket möjliggör för detaljhandlare att ådstakoma en precis realtid inventarie, snabba på påfyllningen av lager, förebygga slut av lager och förebygga snatteri vilket resulterar i förbättrad varutillgänglighet och kundupplevelse. Checkpoints lösningar är utvecklade utifrån 49 år av radiofrekvens expertis i syfte att märka, säkra och spåra produkter från källan till hyllorna.

SOFTWARE

Vi förvandlar sättet du driver företaget på: Checkpoints business intelligence (BI) förbinder på ett intelligent sätt hårdvara, förbrukningsvaror och services på en och samma plattform. Detta omvandlar din butiks data till en helhetsblick som du sedan kan agera utifrån. Du kan därmed ta väl avvägda beslut, som leder till framgångsrika resultat. På så sätt blir varje dag relevant för did.

alpha hts

Checkpoints Alpha High-Theft Soultions varumärke står för de mest innovativa och tekniskt avancerade produkterna, som är utvecklade till att säkra de varor som är mest benägna för stöld. Ingen form av snatteri är acceptabelt. Det är vårt uppdrag att förse lösningar som optimerar våra kunders framgång.

Service & support

Erfarenhet är vår styrka. Vårt erfarna service-team består globalt av fler än 400 direkta servicetekniker och mer än 250 certifierad servicepartners. De är en del av att säkra den högska kvalitet och snabbaste drifttiden på marknaden - 365 dagar om året och med lokal, kostnadseffektiv fjärrsupport. Maximera värdet av Checkpoint Systems lösningar i dina butiker och fokusera på att växa din verksamhet.

Vid källan

Källmärkning är processen då anti-snatteri och RFID etiketter fästs antingen vid tillverkning, förpackning eller distrubition.

@Source Source source

Producenter & Emballageverksamheter

Vad vi kan erbjuda till Producenter & Emballageverksamheter.

  • Utbildning i källmärkning

  • Djup kunskap av den industriella processen

  • Fabriksbesök

  • Produktionslinje-certifiering

  • Produktanalys och utvärdering

  • Integrerade lösningar (låg påverkan på produktionsprocessen)

Detaljhandlare

Vad vi kan erbjuda detaljhandlare

  • Internt sammarbete

  • Leverantörhantering

  • Produktanalys och utvärdering

  • Överenstämmelse och utvärdering i butiken

UPTÄCK MERA

Lagerkontrolllösningar

Ny generation av intelligenta detaljlösningar som kommer hjälpa butikerna med att förvandla deras data till en helhets insikt, som möjliggör välinformerade, stategiska och taktiska företagsbeslut. Minska svinn, undvika slutsålda varor och öka försäljning.

Key solutions for today’s retail challenges

LOSS PREVENTION/SHRINK REDUCTION

IOT & CUSTOMER EXPERIENCE

SUPPLY CHAIN INVENTORY MANAGEMENT

Software Solutions

Checkpoint’s Business Intelligence (BI) connects hardware, consumables and services onto one software platform transforming your store’s data into actionable insights, enabling you to make informed business decisions, driving successful outcomes, so optimizing operational performance and the consumer experience.

SOFTWARE SOLUTIONS

Alpha High Theft Solutions

Checkpoint’s Alpha High-Theft Solutions brand provides the most innovative and technically advanced products engineered to protect high-theft merchandise. Any theft is unacceptable. It is our mission to provide solutions that optimize the success of our customers.

Alpha is the market leading brand with a reputation for high quality solutions, providing a broad range of antitheft consumables for the majority of products on the market today, helping retailers increase profits by reducing theft. ALPHA is commonly associated with its High Theft Solutions, like the S3vx, our best-in-class 3 Alarm protection, although the portfolio includes several deterrent solutions which stand out by their smart aesthetic, fast handling and easy operation. To provide guidance we have defined a matrix with the different ALPHA Product Protection Levels depending on the product value that is to be protected.

ALPHA HIGH THEFT SOLUTIONS

Service & Support

Our experienced service organization team, with over 400 direct service engineers and over 250 certified service partner companies worldwide, ensure the highest quality and fastest system uptime in the market, 365 days/year with local and cost-effective remote support. Maximize the value of Checkpoint Systems solutions in your stores and focus on growing your business.

Network skills

Network Skills

Wherever you are, there is always an engineer behind your systems

Installations

60.000+ Installations/Year with Direct Engineers and Indirects Partners

190.000 Service Calls/Year nearly

400 Direct Engineers Worldwide

Worldwide deployment

Worldwide Deployment

Network operations

Remote control & Proacivity

Reporting

PERSONUPPGIFTSPOLICY PERSONUPPGIFTSPOLICY PERSONUPPGIFTSPOLICY 2019 Checkpoint Systems, Inc. – en del av CCL Industries Inc. Alla rättigheter förbehållna Privacy Credits.