HALO-abonnemang

HALO erbjuder verktygen som handlare och varumärken behöver för att hålla koll på sina inventarier, öka kundlojaliteten och förbättra rörelseresultatet. De tre lagerhanteringsabonnemangen hjälper dig att komma igång med RFID och sedan kan man bygga vidare på denna grund med lagerhantering genom att lägga till avancerade funktioner som omnikanalsbeställningar. 

Vi rekommenderar att du börjar med lagerhanteringspaketen Basic eller Standard, och sedan går vidare till Advanced. Dessutom kan du förenkla din visuella merchandising med skyltningskonformitetspaketet, vilket kan läggas till alla lagerhanteringspaketen eller köpas som ett fristående abonnemang.

  • Lagerhanteringspaketet Basic
  • Lagerhanteringspaketet Standard
  • Lagerhanteringspaketet Advanced
  • Skyltningskonformitet
  • Inventory Quarantine (iQ)

Lagerhanteringspaketet Basic

● Märka artiklar
● Inventering
● Hitta artiklar

HALO:s abonnemangspaket Basic ger dig den främsta fördelen med RFID, nämligen inventeringsexakthet.

Med en handhållen RFID-enhet och en mobiltelefon eller smart enhet kan du räkna varorna i en butik på 30–45 minuter i genomsnitt. Om en viss vara säljer snabbare kan du räkna en enda kategori. Jämfört med en manuell räkning som tar timmar kan en RFID-räkning upprepas flera gånger i veckan.
Med HALO slipper du vänta tills alla artiklarna är källmärkta. Du kan märka artiklarna i butiken genom att skanna eller ange SKU-uppgifterna, koda märkningen och fästa den i plagget.
En av HALO:s mest populära funktioner bland butikspersonalen är artikelpositioneraren. Denna funktion innebär att tiden som läggs på att leta efter varor minskar dramatiskt.

Med abonnemanget Basic kan du synkronisera inventariedata med ditt ERP-system så att alla beslut är baserade på en inventeringsprecision på 98 % eller högre.

Lagerhanteringspaketet Standard

● Alla grundläggande funktioner
● Hyllpåfyllning
● Arbetshantering
● Artikelmottagning

HALO:s abonnemang Standard inkluderar alla funktionerna från paketet Basic och viktiga nya funktioner som förbättrar tillgängligheten på hyllorna

Baserat på realtidsresultaten från RFID-processerna skapar HALO en lista över artiklar som behöver fyllas på.

HALO gör att det går enklare och snabbare att ta emot varor. Butikspersonalen skannar lådorna med den handhållna RFID-enheten och HALO räknar varorna, jämför resultatet med fraktsedeln och lägger dem till butikens inventarier.
HALO:s arbetshanteringsfunktion ser till att din investering i RFID kompletteras av butikspersonalens vardagssysslor. HALO skickar påminnelser till personalens smarttelefoner om att göra inventeringar, fylla på hyllorna, packa omnikanalsbeställningar och andra arbetsuppgifter.

Paketet Standard inkluderar returer, kassering och interna lageröverföringar så att allt stämmer mellan inventeringarna.

Lagerhanteringspaketet Advanced

● Alla standardfunktionerna
● Omnikanalsbeställningar
● Synkronisering med utcheckning

HALO:s abonnemangspaket Advanced innehåller alla funktionerna i paketet Standard och har flera värdefulla extrafunktioner.

HALO gör det enkelt att hantera omnikanalsbeställningar.

Med HALO kan du göra alla inventarier synliga för onlineshoppare utan att behöva ha extralager eller riskera att behöva annullera beställningar. BOPIS eller leveranser från butik skickas till de respektive butikerna baserat på deras exakta inventeringsdata.

“HALO-mobilappen meddelar butiksarbetarna om inkommande visar information om beställningen och när den ska vara framme.
HALO hjälper butikspersonalen med att plocka och packa beställningen så att den är redo i tid för kunden.

Med paketet Advanced synkroniserar HALO datan med försäljningsstället så att sålda varor automatiskt tas bort från lagret och säger till när varan behöver fyllas på.

HALO stöttar överföringar mellan butiker, registrerar orsaken till överföringen, justerar omedelbart inventarierna och skickar en leveransavisering.

Skyltningskonformitet

● Märka skyltexemplar
● Räkna skyltexemplar
● Fylla på skyltning
HALO:s skyltningskonformitetspaket är en lösning för visuell merchandising.

HALO hjälper dig att sköta din skyltning.

Det möjliggör märkning av skyltexemplar och du kan skanna skyltningen så ofta som behövs för att kontrollera att alla varorna är på plats.
3
HALO visar en lista över saknade artiklar som ligger i lagret. Med artikelpositioneraren kan butikspersonalen enkelt hitta artiklarna i lagret. Med den här lösningen uppnår du perfekt skyltningskonformitet.

Inventory
Quarantine

Behandla returer säkert

Inventory Quarantine (IQ) använder unik mjukvara för att identifiera returnerade varor i distributionscentraler och butiker, samt varor från provrum, och aktiverar en digital ”karantänklocka”.
IQ_phone
IQ_phone
När den har aktiverats ligger varorna kvar i handlarens åsidosatta säkra utrymme tills den tilldelade karantänperioden är över. Ett pushmeddelande skickas sedan till butikspersonalen om att varan eller varorna är säker att sälja igen.

Lagerhanteringspaketet Basic

● Märka artiklar
● Inventering
● Hitta artiklar

HALO:s abonnemangspaket Basic ger dig den främsta fördelen med RFID, nämligen inventeringsexakthet.

Med en handhållen RFID-enhet och en mobiltelefon eller smart enhet kan du räkna varorna i en butik på 30–45 minuter i genomsnitt. Om en viss vara säljer snabbare kan du räkna en enda kategori. Jämfört med en manuell räkning som tar timmar kan en RFID-räkning upprepas flera gånger i veckan.
Med HALO slipper du vänta tills alla artiklarna är källmärkta. Du kan märka artiklarna i butiken genom att skanna eller ange SKU-uppgifterna, koda märkningen och fästa den i plagget.
En av HALO:s mest populära funktioner bland butikspersonalen är artikelpositioneraren. Denna funktion innebär att tiden som läggs på att leta efter varor minskar dramatiskt.

Med abonnemanget Basic kan du synkronisera inventariedata med ditt ERP-system så att alla beslut är baserade på en inventeringsprecision på 98 % eller högre.

Lagerhanteringspaketet Standard

● Alla grundläggande funktioner
● Hyllpåfyllning
● Arbetshantering
● Artikelmottagning

HALO:s abonnemang Standard inkluderar alla funktionerna från paketet Basic och viktiga nya funktioner som förbättrar tillgängligheten på hyllorna

Baserat på realtidsresultaten från RFID-processerna skapar HALO en lista över artiklar som behöver fyllas på.

HALO gör att det går enklare och snabbare att ta emot varor. Butikspersonalen skannar lådorna med den handhållna RFID-enheten och HALO räknar varorna, jämför resultatet med fraktsedeln och lägger dem till butikens inventarier.
HALO:s arbetshanteringsfunktion ser till att din investering i RFID kompletteras av butikspersonalens vardagssysslor. HALO skickar påminnelser till personalens smarttelefoner om att göra inventeringar, fylla på hyllorna, packa omnikanalsbeställningar och andra arbetsuppgifter.

Paketet Standard inkluderar returer, kassering och interna lageröverföringar så att allt stämmer mellan inventeringarna.

Lagerhanteringspaketet Advanced

● Alla standardfunktionerna
● Omnikanalsbeställningar
● Synkronisering med utcheckning

HALO:s abonnemangspaket Advanced innehåller alla funktionerna i paketet Standard och har flera värdefulla extrafunktioner.

HALO gör det enkelt att hantera omnikanalsbeställningar.

Med HALO kan du göra alla inventarier synliga för onlineshoppare utan att behöva ha extralager eller riskera att behöva annullera beställningar. BOPIS eller leveranser från butik skickas till de respektive butikerna baserat på deras exakta inventeringsdata.

“HALO-mobilappen meddelar butiksarbetarna om inkommande visar information om beställningen och när den ska vara framme.
HALO hjälper butikspersonalen med att plocka och packa beställningen så att den är redo i tid för kunden.

Med paketet Advanced synkroniserar HALO datan med försäljningsstället så att sålda varor automatiskt tas bort från lagret och säger till när varan behöver fyllas på.

HALO stöttar överföringar mellan butiker, registrerar orsaken till överföringen, justerar omedelbart inventarierna och skickar en leveransavisering.

Skyltningskonformitet

● Märka skyltexemplar
● Räkna skyltexemplar
● Fylla på skyltning
HALO:s skyltningskonformitetspaket är en lösning för visuell merchandising.

HALO hjälper dig att sköta din skyltning.

Det möjliggör märkning av skyltexemplar och du kan skanna skyltningen så ofta som behövs för att kontrollera att alla varorna är på plats.
3
HALO visar en lista över saknade artiklar som ligger i lagret. Med artikelpositioneraren kan butikspersonalen enkelt hitta artiklarna i lagret. Med den här lösningen uppnår du perfekt skyltningskonformitet.

Inventory
Quarantine

Behandla returer säkert

Inventory Quarantine (IQ) använder unik mjukvara för att identifiera returnerade varor i distributionscentraler och butiker, samt varor från provrum, och aktiverar en digital ”karantänklocka”.
IQ_phone
IQ_phone
När den har aktiverats ligger varorna kvar i handlarens åsidosatta säkra utrymme tills den tilldelade karantänperioden är över. Ett pushmeddelande skickas sedan till butikspersonalen om att varan eller varorna är säker att sälja igen.