RFID / IoT-mjukvarulösningar

RFID / IoT-mjukvarulösningar

Öka försäljningen, omvandla kundupplevelsen och effektivisera processerna med vår aktionsinriktade mjukvara.

Ta reda på mer om HALO, vilken är vår SaaS-lagerhanteringslösning som använder RFID-teknik. HALO hjälper handlare och märkesägare att uppnå 98 % eller bättre lagerprecision, ökar tillgängligheten på hyllan och erbjuder en omnikanalsupplevelse, vilket ökar försäljningen och slutligen förbättrar rörelseresultatet.

HALO spårar varje enskild RFID-märkt vara från fabriken till butiken. Med en sådan överskådlighet av lagerföringsenheterna kan handlare och varumärken utnyttja alla sina inventarier oavsett var de befinner sig och hur kunden köper dem.

I butiken

hjälper HALO till att hålla koll på varorna genom att revolutionera artikelräkningen. Med en handhållen RFID-enhet och en smart enhet kan butiksarbetarna skanna av hyllorna, ställningarna och displayerna och få en exakt bild av butikens inventarier på 30 till 45 minuter. Tack vare den höga inventarieexaktheten kan varumärken och handlare öka sin försäljning med i genomsnitt 1,5 – 5 %, och vissa handlare har sett en ökning på så mycket som 10 %.

Men HALO kan göra mer än så. Med tre prenumerationsbaserade lagerhanteringspaket och ett för skyltningskonformitet är det branschens mest funktionspackade IoT-mjukvara på marknaden.

Vi presenterar våra nya månadsprenumerationer på HALO SaaS

HALO OMVANDLAR uppfyllandet av omnikanalsbeställningar så BOPIS och beställningar som ska skickas från butiker vidarebefordras till butikerna där artiklarna finns i lager. HALO-mobilappen meddelar butiksarbetarna om inkommande beställningar, visar information om beställningen och hjälper dem att hitta artiklarna i butiken. Med HALO går det snabbare och enklare att plocka och packa beställningar.

Arbetshantering

HALO påminner butiksarbetarna att räkna inventarierna, fylla på hyllorna, uppfylla omnikanalsbeställningar och vidta alla åtgärder som krävs för att inventarierna ska förbli riktiga. HALO kan integreras med arbetshanteringsapparna som butiksarbetarna redan använder så att de kan fortsätta att arbeta med ett bekant gränssnitt.
RFID - Software solutions Page 2

Skyltningskonformitet

HALO har även en lösning för visuell merchandising. Med en prenumeration på skyltningskonformitetsfunktionen kan butiksbiträdena se till att rätt varor visas vid rätt tillfälle. Butikspersonalen märker skyltexemplaren och skannar skyltningen så ofta som behövs för att kontrollera att allt är på plats.

I distributionscentraler

HALO skapar överblick av lagervarorna i distributionscentraler, vilket möjliggör sömlös spårning av varorna från källan till kunderna. HALO kompletterar stickprover och möjliggör helt automatiserad mottagningsskontroll. Det upptäcker fel innan leveransen så att rätt varor skickas till affärerna. Med HALO kan e-handelsbeställningar uppfyllas snabbare och effektivare i distributionscentralerna.

RFID - Software solutions2

I fabrikerna

Tack vare leveranskontrollerna kan HALO se till att alla produkter har rätt märkning och att rätt varor skickas till rätt mottagare. HALO erbjuder lösningar för omtaggning och leveransvalidering och kan generera leveransaviseringar. I fabriken fungerar HALO som startpunkten för att spåra varor i leveranskedjan.