Vår senaste innovation

Innovation är avgörande för allt vi gör

Som svar på den pågående globala krisen och för att hjälpa företag att hantera kapacitet, göra temperaturtagningar och se till att returnerade varor säkert släpps tillbaka i lagret har vi tagit fram våra SmartSolutions

Safer-Shopper

SmartOccupancy

Realtidsdisplay som visar det exakta antalet personer i ett område med färgkodade visuella varningar
Store-Occupancy graphic accuracy

SmartOccupancy

Realtidsdisplay som visar det exakta antalet personer i ett område med färgkodade visuella varningar

SmartTemperature Temperaturvarningar i realtid som används för att snabbt avgöra om en person har feber från tre meters avstånd.

SmartTemperature Temperaturvarningar i realtid som används för att snabbt avgöra om en person har feber från tre meters avstånd.

Inventory Quarantine (iQ)

Automatisera karantänprocessen för returnerade varor på ett säkert och snabbt sätt, och släpp sedan tillbaka dem i lagret.

Hygiene Screen

click

För säkrare interaktioner

Som en del av Checkpoints strävan efter att bygga upp konsumenternas förtroende har vi lagt till den enkla men extremt effektiva screeningfunktionen Hygiene Screen till vår produktportfölj Safer Shopping.
Ladda ner broschyren

Friktionsfri RFID-självutcheckning

Vår friktionsfria lösning för RFID-självutcheckning kopplar Checkpoints RFID-läsare till handlarnas egna betalningsprogram.
Den erbjuder extremt exakt avläsning och en rad olika skåp. Passar handlare som använder komplett RFID-märkning
Checkpoint’s Frictionless Checkout
Den erbjuder extremt exakt avläsning och en rad olika skåp. Passar handlare som använder komplett RFID-märkning
Checkpoints friktionsfria utcheckning