Checkpoint’s proven and respected EVOLVE range

Evolve 2

Vår serie EVOLVE med antenner är beprövad och väl ansedd, och överträffar alla andra RF-leverantörer inom detektering. För att skydda din investering har serien flera inbyggda uppgraderingar såsom folkräknare, metalldetektor, RFID och annonspaneler.

EVOLVE-antennerna är designade efter detaljhandelns flexibla och dynamiska behov och erbjuder flera olika alternativ för datahantering och fjärrstyrning tack vare EVOLVE-Stores anslutningsmöjligheter. För handlare som vill ha både funktioner för lagerkontroll och förebygga svinn erbjuder flera av antennerna möjligheten att enkelt migrera till EAS och RFID.

  • C10 E10 S10
  • P10 P20 N10 F10
  • P30 G10 G35
  • S20 G40
EVOLVE E10 säljarblad
EVOLVE C10 säljarblad
EVOLVE S10 säljarblad
EVOLVE P10 säljarblad
EVOLVE N10 säljarblad
Download EVOLVE F10 Sell Sheet
EVOLVE P30 säljarblad
EVOLVE G10 säljarblad
EVOLVE G35 säljarblad
EVOLVE S20 säljarblad
EVOLVE G40 säljarblad
EVOLVE S10 Sell Sheet
EVOLVE E10 säljarblad
EVOLVE C10 säljarblad
EVOLVE S10 säljarblad
EVOLVE P10 säljarblad
EVOLVE N10 säljarblad
Download EVOLVE F10 Sell Sheet
EVOLVE P30 säljarblad
EVOLVE G10 säljarblad
EVOLVE G35 säljarblad
EVOLVE S20 säljarblad
EVOLVE G40 säljarblad
EVOLVE S10 Sell Sheet