Miljöståndpunkt

På Checkpoint Systems förstår vi att företag spelar en viktig roll för att bevara planetens värdefulla naturresurser och skydda miljön för kommande generationer.

Därför är vi engagerade i att minska vår totala miljöpåverkan. Checkpoint har som mål att minska vår miljöpåverkan genom att kontinuerligt investera i innovation, ny teknik och processförbättringar i våra fabriker och platser runt om i världen. Våra anläggningar är byggda enligt de senaste standarderna och är granskade och ackrediterade med flera etiska och miljömässiga ackrediteringar och standarder inklusive SEDEX, Reach, OEKO-TEX, GRS och ISO 14001.

Vi är också engagerade i att hjälpa våra kunder att uppfylla deras hållbarhetsmål och samarbeta för att utveckla produkter som är mer hållbara. Checkpoint erbjuder ett brett utbud av material och teknisk expertis med vårt globala nätverk av anläggningar för att säkerställa att produktionen ligger i framkanten.

Vi utvärderar och granskar årligen vår miljöpåverkan och fortsätter att utvärdera och förbättra vår verksamhet för att minska vår miljöpåverkan och möta våra kunders hållbarhetsbehov

Planit-processen

click
Våra kreativa team har arbetat med att göra om nya och befintliga förpackningar baserat på bladoptimering, designrationalisering, övergripande utseende och design samt feedback från våra kunder. De prövar alternativa material, tryckeffekter och beläggningar för att göra våra produkter mer hållbara.
click

Hållbara varumärken

Planit i praktiken

Utforska klädmärkningslösningar