Rozwiązanie RFID dla przemysłu napojów

Wykorzystanie RFID do rozwiązania problemu szarej strefy napojów

Czy jesteś w stanie określić, gdzie znajdują się Twoje produkty na każdym etapie, od produkcji aż po półkę sklepową?

Wiele marek stara się stawić czoła szarej strefie i zapobiec stratom.

Dzięki najnowszej technologii RFID Checkpoint możesz chronić swoją markę i śledzić jednostkowy produkt, od momentu zabutelkowania do zakupu.

Kluczowe korzyści

Technologia RFID staje się coraz bardziej popularna, od linii produkcyjnej po sklepy. Stosując rozwiązania oparte na RFID w branży napojów, możesz:

  • W prosty sposób zweryfikować pochodzenie i miejsce przeznaczenia swoich produktów.

  • Zwiększyć zaangażowanie klientów dzięki ochronie marki.

  • Sprawdzić, czy Twoje produkty są sprzedawane poza oficjalnym obiegiem.

  • Poprzez technologię zwiększyć ochronę przed podrabianiem produktu.

Wpływ nielegalnego alkoholu na branżę BWS

Szacuje się, że wartość światowego rynku win, szampana i wódek wynosi 1,5 bln dolarów, a do 2025 r. wzrośnie do ponad 2,2 bln dolarów*.

Ta masowa skala zachęca pojedyncze osoby i zorganizowane grupy do podejmowania prób zarobienia na tej branży, a najnowsze badania sugerują, że 1/4 całego rynku alkoholi (25,8%) pochodzi z nielegalnych źródeł**.

Zjawisko to często określa się mianem "szarej strefy".

Co rozumiemy przez nielegalny alkohol?

Nielegalne napoje alkoholowe to te, które są sprzedawane niezgodnie z przepisami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w danym kraju. Ich sprzedaż może być nieformalna (stoiska uliczne) lub formalna (sklepy/bary).

Możliwe źródła nielegalnego alkoholu:

  • przemyt
  • podrabianie
  • unikanie płacenia podatków
  • podmiana
  • nielegalna produkcja tradycyjna

Lepsza identyfikacja produktów od źródła aż do sklepu

Etykiety RFID zapewniają wiele korzyści biznesowych, w tym przejrzystość łańcucha dostaw i zwiększoną zdolność dostarczania klientom właściwych towarów w odpowiednim czasie.

Jako dostawca zintegrowanych rozwiązań RFID dla branży napojów, firma Checkpoint jest doskonale przygotowana do wsparcia Twojej firmy w zabezpieczeniu towarów i ochrony marki przed wpływem szarej strefy.

Firma Checkpoint jest partnerem, dzięki któremu osiągniesz cele i kamienie milowe na wszystkich etapach procesu.

Od dostarczania etykiet antykradzieżowych do aplikacji na etapie produkcji, po instalację czytników RFID w liniach rozlewniczych, eliminujemy problemy z uruchomieniem całego procesu, aby można było szybciej zobaczyć korzyści.

Wszystkie oznakowane butelki w całej sieci dystrybucji oraz sklepach mogą być następnie śledzone i w prosty sposób skanowane, dając Ci pewność, że produkty trafiają do odbiorców i klientów, dokładnie kiedy tego chcesz.

Czas rozpocząć swoją rewolucję RFID

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Dlaczego Checkpoint?

Firma Checkpoint posiada ponad 25-letnie doświadczenie we wspieraniu sprzedawców detalicznych oraz producentów towarów szybkozbywalnych i opakowań, w skutecznym i bezpiecznym umieszczaniu etykiet antykradzieżowych w miejscu produkcji. Jesteśmy ekspertem w umieszczaniu etykiet w środowisku przemysłowym, bez wpływu na wydajność produkcji.

Każdego roku produkujemy ponad 2 mld znaczników RFID i możemy poszczycić się ich wysoką skutecznością.

Dzięki kontrolowaniu całego procesu rozwoju i produkcji jesteśmy w stanie opracowywać nowe znaczniki, które spełniają potrzeby naszych Klientów.

Skontaktuj się z nami już dziś

Dowiedz się więcej, jak rozwiązania antykradzieżowe Checkpoint mogą pomóc Twojej firmie chronić produkty i integralność marki przed szarą strefą.