Stoły RFID

Aktualne dane dotyczące logistyki

Dzięki naszym rozwiązaniom do centrów dystrybucji sprzedawcy detaliczni mogą otrzymywać kluczowe informacje na temat dokładności danych ilościowych i lokalizacji ich towaru od źródła aż po dostarczenie do sklepu.

Nasze stanowisko wysyłek RFID zostało zaprojektowane z myślą o masowym odczycie znaczników RFID towaru znajdującego się w kartonach i opakowaniach zbiorczych oraz przyspieszeniu weryfikacji procesu sortowania i pobierania.

  • Możliwość montażu na różnych niemetalowych stołach i powierzchniach

  • Szybki i dokładny odczyt zawartości pudeł i kartonów przed wysyłką

  • Możliwość łatwiejszego odnalezienia towaru w łańcuchu dostaw

  • Zapewnienie sprzedawcom detalicznym większej kontroli nad towarem w razie konieczności przekierowania go w inne miejsce na etapie dystrybucji

Inteligentna logistyka

Stół RFID umożliwia odczyt znaczników RFID przedmiotów znajdujących się w pudłach lub kartonach przygotowanych do dystrybucji.

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań RFID, takich jak nasze stanowisko wysyłek, umożliwia monitorowanie towaru niemal w czasie rzeczywistym w całym łańcuchu dostaw, podczas dystrybucji i aż po dostawę do sklepów.

Dowiedz się więcej o naszych stołach RFID i rozwiązaniach DC

This field is for validation purposes and should be left unchanged.