Checkpoint innovation at the heart of everything

Kim jesteśmy

Firma Checkpoint Systems, oddział CCL Industries, zajmuje się dwoma newralgicznymi kwestiami dla swoich klientów: zwiększeniem zyskowności i poprawą obsługi klientów. Kiedy oczekiwania klientów przyspieszają w nadzwyczajnym tempie stymulowanym przez technologię, firma Checkpoint rozpoznaje wyzwania stające przed klientami na gwałtownie ewoluującym rynku handlu detalicznego. Zapewniamy inteligentne rozwiązania wprowadzające przejrzystość i skuteczność w środowisku handlu detalicznego w każdym miejscu i czasie. Poprzez swoją unikatową ofertę oprogramowania, sprzętu, metek i zawieszek oraz połączonych rozwiązań opartych na chmurze firma Checkpoint optymalizuje operacje sprzedaży detalicznej, umożliwiając analizę danych w czasie rzeczywistym przechwytywanych w łańcuchu dostaw i lokalnie, a następnie tłumacząc je na proste akcje i zadania.

Udostępniamy kompleksowe rozwiązania, które umożliwiają sprzedawcom detalicznym określanie dokładnego stanu zapasów w czasie rzeczywistym, skrócenie cyklu uzupełniania zapasów, zapobieganie niedoborom oraz ograniczenie kradzieży, poprawiając w ten sposób dostępność towarów oraz korzystnie wpływając na wrażenia kupujących. Rozwiązania firmy Checkpoint wykorzystują 50-letnie doświadczenie w zakresie technologii radiowych, innowacyjne rozwiązania zapobiegające kradzieżom i stratom, wiodący na rynku sprzęt w technologii RFID, oprogramowanie RFID oraz wszechstronne możliwości nanoszenia na towary etykiet markowych, zabezpieczających i monitorujących od etapu produkcji po sklepowe półki.

Klienci firmy Checkpoint korzystają z większych obrotów i zysków dzięki wdrożeniu rozwiązań zwiększających dostępność towarów, które zapewniają, że odpowiednie towary są dostępne tam, gdzie klienci chcą je kupować, i wtedy, kiedy klienci chcą je kupować. Firma Checkpoint zatrudnia 4500 pracowników na całym świecie i jest obecna na każdym głównym rynku geograficznym.

Misja

Staniemy się dla kupujących najważniejszym źródłem rozwiązań, które zoptymalizują sukces naszych klientów

Firma Checkpoint w liczbach

Oddział CCL Industries:

  • Ponad 20,000 pracowników
  • 4,8 mld USD przychody w 2017 r.
  • 165 zakładów
  • 40 krajów

Globalne doświadczenie w handlu detalicznym:

  • 50 lat doświadczenia w oferowaniu rozwiązań o zasięgu korporacyjnym do ochrony aktywów i widoczności zapasów

Wyniki finansowe

  • Przychody w 2017 r. 675 mln CAD
  • Dochód operacyjny 87 mln USD

Operacje produkcyjne:

10 zakładów produkcyjnych i centrów metkowania na całym świecie

Serwis i wsparcie o zasięgu globalnym:

  • 400 inżynierów serwisowych w ponad 35 krajach +60,000 instalacji rocznie

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna

Firma Checkpoint od dawna udostępnia rozwiązania, które uwzględniają aspekty ochrony środowiska, i pomaga klientom ograniczać zużycie energii oraz wytwarzanie odpadów. Produkty, zasady i procedury firmy Checkpoint są częścią firmowego programu Environmentally Committed Organization (ECO) — obejmującej całą firmę inicjatywy, której celem jest dostarczanie produktów i usług w sposób przyjazny dla środowiska. Nasze cele są proste: wytwarzać ekologiczne produkty, wspierać wykorzystanie zasobów odnawialnych, ograniczać odpady i zdecydowanie zredukować nasz ślad węglowy.

Ponadto staramy się prowadzić działalność w możliwie najbardziej etyczny i odpowiedzialny społecznie sposób — od wspierania globalnych standardów ochrony środowiska i przestrzegania specyficznych wymagań biznesowych w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność, po angażowanie się w socjalne programy, które podnoszą jakość życia i pracy.

W ramach naszej odpowiedzialności społecznej szczególnie angażujemy się w podejmowanie starań na rzecz zakończenia gwałtownego konfliktu, który ma obecnie miejsce w Demokratycznej Republice Konga. Ten konflikt częściowo wywodzi się z wykorzystania „minerałów konfliktowych” i handlu nimi przez uzbrojone grupy działające w tym regionie. Naszym celem jest wyeliminowanie tych uzbrojonych grup jako źródła zaopatrzenia dla naszych produktów i ich podzespołów oraz promowanie lokalnego bezpieczeństwa i zwracanie uwagi publicznej na te ważne kwestie, co podkreślamy w naszej Polityce w zakresie konfliktowych minerałów. Aby wyświetlić ten dokument, kliknij łącze po prawej.

Ludzie

Innowacyjność mamy zapisaną w DNA. Stymuluje ona nasz sposób myślenia, działania i odczuwania. Świat, w którym technologia służy zaspokajaniu potrzeb całego społeczeństwa i adaptuje się do każdej firmy i osoby. Miejsce, w którym każdy może mieć pomysł i żaden pomysł nie jest ignorowany. Razem tworzymy technologię, która pozwala rozwijać najbardziej użyteczne, proste i inteligentne rozwiązania na potrzeby handlu detalicznego. Rozwiązania, które przekształcają idee w rzeczywistość, a wyzwania – w osiągnięcia.

Nasi ludzie, nasze innowacje i nasze rozwiązania to trzy atuty, które nas wyróżniają od 1969 roku i budują wiarygodność firmy Checkpoint w dziedzinie analiz informacji na potrzeby handlu detalicznego. Ludzie to nasza największa i najważniejsza siła, dlatego właśnie naszą pasją jest przekształcenie firmy Checkpoint Systems w doskonałe miejsce do pracy.

To nasze zobowiązanie, które realizujemy teraz i zamierzamy realizować w przyszłości.

Wyjątkowi ludzie i wyjątkowe innowacje: potężny związek.