Rola technologii RFID w gospodarce o obiegu zamkniętym i dążeniu do zrównoważonego rozwoju

Technologia RFID, skrót od Radio Frequency Identification (identyfikacja