Checkpoint Systems

RFID & Loss Prevention Solutions

×
Smart Occupancy

SmartOccupancy

Rozwiązanie SmartOccupancy firmy Checkpoint zapewnia sprzedawcom detalicznym wgląd w poziom zatłoczenia sklepu w czasie rzeczywistym. W sklepach, które wprowadziły ograniczenie liczby klientów, SmartOccupancy umożliwia pracownikom obsługi lub ochrony podejmowanie decyzji w oparciu o aktualne dane.

W sklepach odnotowujących duże straty rozwiązanie ułatwia kierownikom efektywne zarządzanie personelem w celu ograniczenia ryzyka i zapobiegania kradzieżom.

SmartOccupancy – widok online i kontrola w czasie rzeczywistym

Liczba osób w sklepie w czasie rzeczywistym

SmartOccupancy wykorzystuje połączenie najbardziej precyzyjnych kamer w naszej ofercie – Visiplus 3D oraz portalu HALO, oprogramowania w chmurze.

Analiza trendów w chmurze umożliwia centrali lub kierownikom regionu;

  • Analizowanie dziennej/tygodniowej liczby klientów w sklepach w ich regionie
  • Monitorowanie przestrzegania przez sklep wyznaczonych ograniczeń
  • Modyfikację wartości granicznych

Ustawienie wartości progowej strefy – z alertami w odpowiednich kolorach w czasie rzeczywistym

Brochure

Zastrzeżenie prawne Zastrzeżenie prawne Zastrzeżenie prawne 2019 Checkpoint Systems, Inc. – Oddział CCL Industries Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Prywatność Kredyty.