Forbedre finansregnskap

Forbedre finansregnskap

Kompleksiteten rundt detaljhandelens finansregnskap har økt drastisk det siste tiåret. Med høy konkurranse og mange måter forbrukerne kan handle på. Effektiv og jevn drift er viktig. En knekk i verdikjeden kan forstyrre kundeopplevelsen og koste forhandlerne dyrt.
  • Selg mer fra lager
  • Reduser lagerbeholdninger
  • Redusert svinn
  • Øk produktiviteten blant ansatte
  • Økt kontantstrøm

Øk lønnsomheten -
Selg mer fra lager

Hvor mye skjuler du på lager fra kunden både i butikken og på nett?

Kunder kan ikke kjøpe det som ikke vises frem. Lageroppsett og tilgjengelighet av forskjellige stiler, alle tilgjengelige farger og størrelsesalternativer forventes å være utstilt og lette å finne. Selv om det er tilsynelatende enkelt i teorien, blir forbrukerne skuffet når de ikke klarer å gjennomføre kjøpet i butikken eller på nett. 

Å sørge for at de riktige produktene vises til rett tid og at de er tilgjengelige 100 % av tiden, har vist seg å øke salgsinntektene.

Øk lønnsomheten -
Reduser lagerbeholdninger og nedskrivninger

Vit hva som selger og sørg for at du alltid har de riktige varene på lager

Feil beslutninger om lagerbeholdning – inkludert overkjøp, feil typer produkter og feilfordeling av varebeholdning, kan utgjøre anslagsvis 53 % av ikke-planlagte nedskrivningskostnader for forhandlere. 

Regelmessige syklusopptellinger, god synlighet i forsyningskjeden, en kombinasjon av POS- + POE-informasjon og lagertelling gir forhandleren høyere nivåer av tilgjengelige varer på lager.

Øk lønnsomheten -
Redusert svinn

En effektiv strategi for å beskytte overskuddet

Den gjennomsnittlige svinnprosenten i detaljhandelbransjen er omtrent 2 % av salg. Uten en aktiv inventarprosess eller en produktbeskyttelsesplan, innser ikke forhandlerne tapene sine før det er for sent.

Øk produktiviteten i butikk

Butikkutgifter fortsetter å øke og reduserer overskuddet. Den ekstra kompleksiteten av forbrukerens forventninger legger et større press på butikkene, som mange blir distribusjons- eller retursentre. Med lønningslisten som den største driftskostnaden i detaljhandel, er det viktig at driften i butikken kjøres så effektivt som mulig og at de ansatte distribueres effektivt for å tjeneste kundene på best mulig måte. Salgskostnader representerer typisk 50-80 % av kostnaden til en detaljhandelvirksomhet, så lagerstyringsstrategier må benyttes for å håndtere dette på en effektiv måte.

Øk produktiviteten blant ansatte

Ved å utruste de ansatte med de riktige verktøyene og handlingsstyrt oppgaveledelse, kan forhandlere oppnå høyere samsvar i butikken og raskere lagerbevegelse mens de forbedrer kundeopplevelsen ved å frigjøre de ansatte og sikre at de er tilgjengelige for å betjene kunden i butikken.
myer
CASE STUDY

Myer
Analysing the commercial benefits of RFID

For å lære mer om hvordan Myer tester den kommersielle fordelen av RFID-teknologi. 

Les casestudiet vårt

Øk produktiviteten i butikk

- Økt kontantstrøm

Overfylling, sesongbasert etterspørsel, krav til arbeidskraft, inkonsekvente eller ineffektive prosesser og feilprognosering av salg er alle med på å redusere kontantstrømmen og påvirker lønnsomheten. 

Forbedring av prosesser, redusering av utgifter og frigjøring av ansatte stimulerer kunden til å bruke mer i butikken.

RFID is revolutionizing the retail industry

● Øk salg – Selg mer fra lager
● Fullstendig synlighet i forsyningskjeden
● Strategi for kildemerking
● Reduser beholdning
● Reduser nedskrivninger
● Reduser svinn

Øk lønnsomheten -
Selg mer fra lager

Hvor mye skjuler du på lager fra kunden både i butikken og på nett?

Kunder kan ikke kjøpe det som ikke vises frem. Lageroppsett og tilgjengelighet av forskjellige stiler, alle tilgjengelige farger og størrelsesalternativer forventes å være utstilt og lette å finne. Selv om det er tilsynelatende enkelt i teorien, blir forbrukerne skuffet når de ikke klarer å gjennomføre kjøpet i butikken eller på nett. 

Å sørge for at de riktige produktene vises til rett tid og at de er tilgjengelige 100 % av tiden, har vist seg å øke salgsinntektene.

Øk lønnsomheten -
Reduser lagerbeholdninger og nedskrivninger

Vit hva som selger og sørg for at du alltid har de riktige varene på lager

Feil beslutninger om lagerbeholdning – inkludert overkjøp, feil typer produkter og feilfordeling av varebeholdning, kan utgjøre anslagsvis 53 % av ikke-planlagte nedskrivningskostnader for forhandlere. 

Regelmessige syklusopptellinger, god synlighet i forsyningskjeden, en kombinasjon av POS- + POE-informasjon og lagertelling gir forhandleren høyere nivåer av tilgjengelige varer på lager.

Øk lønnsomheten -
Redusert svinn

En effektiv strategi for å beskytte overskuddet

Den gjennomsnittlige svinnprosenten i detaljhandelbransjen er omtrent 2 % av salg. Uten en aktiv inventarprosess eller en produktbeskyttelsesplan, innser ikke forhandlerne tapene sine før det er for sent.

Øk produktiviteten i butikk

Butikkutgifter fortsetter å øke og reduserer overskuddet. Den ekstra kompleksiteten av forbrukerens forventninger legger et større press på butikkene, som mange blir distribusjons- eller retursentre. Med lønningslisten som den største driftskostnaden i detaljhandel, er det viktig at driften i butikken kjøres så effektivt som mulig og at de ansatte distribueres effektivt for å tjeneste kundene på best mulig måte. Salgskostnader representerer typisk 50-80 % av kostnaden til en detaljhandelvirksomhet, så lagerstyringsstrategier må benyttes for å håndtere dette på en effektiv måte.

Øk produktiviteten blant ansatte

Ved å utruste de ansatte med de riktige verktøyene og handlingsstyrt oppgaveledelse, kan forhandlere oppnå høyere samsvar i butikken og raskere lagerbevegelse mens de forbedrer kundeopplevelsen ved å frigjøre de ansatte og sikre at de er tilgjengelige for å betjene kunden i butikken.
myer
CASE STUDY

Myer
Analysing the commercial benefits of RFID

For å lære mer om hvordan Myer tester den kommersielle fordelen av RFID-teknologi. 

Les casestudiet vårt

Øk produktiviteten i butikk

- Økt kontantstrøm

Overfylling, sesongbasert etterspørsel, krav til arbeidskraft, inkonsekvente eller ineffektive prosesser og feilprognosering av salg er alle med på å redusere kontantstrømmen og påvirker lønnsomheten. 

Forbedring av prosesser, redusering av utgifter og frigjøring av ansatte stimulerer kunden til å bruke mer i butikken.

RFID is revolutionizing the retail industry

● Øk salg – Selg mer fra lager
● Fullstendig synlighet i forsyningskjeden
● Strategi for kildemerking
● Reduser beholdning
● Reduser nedskrivninger
● Reduser svinn

Lær mer om hvordan løsningene våre fullt ut svarer på utfordringene ved å forbedre finansregnskap

Løsninger for kildemerking
RFID-løsninger
Programvareløsninger
Løsninger for merking av klær
Elektronisk overvåkning av varer (EAS)
Alpha High Theft Solutions