HALO-abonnementer

HALO gir forhandlere og merker verktøy for å oppnå lagernøyaktighet, kundelojalitet og økonomiske resultater. De tre abonnementene for lagerstyring lar deg starte implementeringen av RFID-teknologi med grunnlaget, og deretter, når lagernøyaktighet er oppnådd, legge til flere funksjoner, som for eksempel, ordrefullføring i flere kanaler. 

Vi anbefaler at du starter med lagerstryingspakkene Basic eller Standard og deretter fortsetter til Advanced-pakken. I tillegg kan du forenkle den visuelle merkevaren din ved hjelp av Display Compliance-pakken som utfyller hver av de andre lagerstryingspakkene, eller abonnere på denne som en frittstående løsning.

  • Lagerstyring Basic
  • Lagerstyring Standard
  • Lagerstyring Advanced
  • Display Compliance
  • Varekarantene

Lagerstyring Basic

● Merk varer
● Tell opp varer
● Finn varer

HALOs Basic-abonnementspakke lar deg oppdage hovedfordelen med RFID – lagernøyaktighet.

Med en håndholdt RFID og en mobiltelefon eller smartenhet, kan du fullføre en syklusopptelling i butikken på 30-45 minutter i gjennomsnitt. Og hvis noen av varene selges raskere, kan du telle opp den kategorien for seg selv. Sammenlignet med en manuell telling som tar flere timer, kan du gjenta RFID-syklusopptellingen flere ganger i uken.
Med HALO trenger du ikke vente til alle varene er kildemerket. Du kan merke dem i butikken: skann eller angi SKU-opplysninger, -koder, og fest det til plagget.
En av HALOs mest populære funksjoner blant butikkpersonalet er varefinneren. Denne funksjonen reduserer tiden du bruker på å lete etter varer drastisk.

Med Basic-abonnementet kan du synkronisere lagerdataene med ERP-systemet slik at alle beslutninger er basert på en lagernøyaktighet på 98 % eller høyere.

Inventory Lagerstyring Standard

● Alle BASIC-funksjonene
● Fyll opp hyller
● Administrer oppgaver
● Motta varer
HALOs Standard-abonnementspakke inkluderer alle funksjonene til Basic-pakken og essensielle funksjoner som forbedrer tilgjengeligheten av varer i hyllene

Basert på sanntidsresultater av RFID-prosesser, gir HALO en liste over varer som må fylles på.

HALO forenkler og effektiviserer prosessen av å motta lagervarer. Butikkpersonalet skanner boksene med RFID-håndholdt og HALO teller varene, kan sammenligne dem med avanserte fraktbekreftelser og legger dem til i lagerbeholdningen.
HALOs oppgavestyring sørger for at investeringen din i RFID støttes av dagligdagse handlinger fra butikkpersonalet. HALO varsler butikkpersonalet via smarttelefoner når de må telle opp varer, fylle på hyllene, gjennomføre bestillinger i flere kanaler og utføre andre handlinger.

Standard-pakken støtter returer, pensjon og lagerbevegelse i butikken for å sikre lagernøyaktighet mellom syklustellingene.

Lagerstyring Advanced

● Alle Standard-funksjonene
● Oppfylling i flere kanaler
● Synkronisering med kassen

HALOs avanserte abonnementspakke inneholder alle funksjonene i Standard-pakken og legger til flere funksjoner med høy verdi.

HALO gjør gjennomføring i flere kanaler enkelt.

Med HALO kan du eksponere hele varelageret til kunden på nett, uten å ha et høyt sikkerhetslager for å unngå avviste ordre. BOPIS eller kjøp-i-butikk-bestillinger distribueres til butikker basert på nøyaktige lagerdata. HALO-mobilappen varsler butikkpersonalet om innkommende bestillinger, viser bestillingsinformasjonen og forfallstiden. HALO veileder butikkpersonalet gjennom plukking og pakking, slik at bestillingen er klar til kunden i tide.

Med Avansert-pakken, synkroniserer HALO data med salgsstedet, slik at varene automatisk fjernes fra lagertallet og trigger oppfyllingen når de selges.

HALO støtter overføringer fra butikk til butikk, registrerer årsak for overføring, justerer lagertallet deretter og utsteder en avansert fraktbekreftelse.

Display Compliance

● Merk utstillingsvarer
● Tell opp utstillingsvarer
● Fyll opp utstilling
HALOs Display Compliance-pakke er en løsning for visuell markedsføring.

HALO lar deg opprettholde utstillingene dine.

Det støtter merking av utstillingsvarer og skanning av utstillinger så ofte som nødvendig for å se om alle varene er på plass.
3
HALO viser en liste over manglende varer som er på lageret. Med varefinneren, kan butikkpersonalet enkelt finne varene på lager. Med denne løsningen, er samsvar med utstilling 100 %.

Varekarantene

Sikker behandling av returvarer

Varekarantene (VK) bruker en unik programvare for å identifisere returnerte varer i oppfyllingssentrene, samt varer i prøverom, og starter en virtuell «karanteneklokke».
IQ_phone
IQ_phone
Når de er aktivert, forblir varene i forhandleres utpekte «trygge område» til den tildelte karantenetiden er over. Deretter sendes et pushvarsel til personalet for å varsle om at varen(e) er trygt kan selges på nytt.

Lagerstyring Basic

● Merk varer
● Tell opp varer
● Finn varer

HALOs Basic-abonnementspakke lar deg oppdage hovedfordelen med RFID – lagernøyaktighet.

Med en håndholdt RFID og en mobiltelefon eller smartenhet, kan du fullføre en syklusopptelling i butikken på 30-45 minutter i gjennomsnitt. Og hvis noen av varene selges raskere, kan du telle opp den kategorien for seg selv. Sammenlignet med en manuell telling som tar flere timer, kan du gjenta RFID-syklusopptellingen flere ganger i uken.
Med HALO trenger du ikke vente til alle varene er kildemerket. Du kan merke dem i butikken: skann eller angi SKU-opplysninger, -koder, og fest det til plagget.
En av HALOs mest populære funksjoner blant butikkpersonalet er varefinneren. Denne funksjonen reduserer tiden du bruker på å lete etter varer drastisk.

Med Basic-abonnementet kan du synkronisere lagerdataene med ERP-systemet slik at alle beslutninger er basert på en lagernøyaktighet på 98 % eller høyere.

Inventory Lagerstyring Standard

● Alle BASIC-funksjonene
● Fyll opp hyller
● Administrer oppgaver
● Motta varer
HALOs Standard-abonnementspakke inkluderer alle funksjonene til Basic-pakken og essensielle funksjoner som forbedrer tilgjengeligheten av varer i hyllene

Basert på sanntidsresultater av RFID-prosesser, gir HALO en liste over varer som må fylles på.

HALO forenkler og effektiviserer prosessen av å motta lagervarer. Butikkpersonalet skanner boksene med RFID-håndholdt og HALO teller varene, kan sammenligne dem med avanserte fraktbekreftelser og legger dem til i lagerbeholdningen.
HALOs oppgavestyring sørger for at investeringen din i RFID støttes av dagligdagse handlinger fra butikkpersonalet. HALO varsler butikkpersonalet via smarttelefoner når de må telle opp varer, fylle på hyllene, gjennomføre bestillinger i flere kanaler og utføre andre handlinger.

Standard-pakken støtter returer, pensjon og lagerbevegelse i butikken for å sikre lagernøyaktighet mellom syklustellingene.

Lagerstyring Advanced

● Alle Standard-funksjonene
● Oppfylling i flere kanaler
● Synkronisering med kassen

HALOs avanserte abonnementspakke inneholder alle funksjonene i Standard-pakken og legger til flere funksjoner med høy verdi.

HALO gjør gjennomføring i flere kanaler enkelt.

Med HALO kan du eksponere hele varelageret til kunden på nett, uten å ha et høyt sikkerhetslager for å unngå avviste ordre. BOPIS eller kjøp-i-butikk-bestillinger distribueres til butikker basert på nøyaktige lagerdata. HALO-mobilappen varsler butikkpersonalet om innkommende bestillinger, viser bestillingsinformasjonen og forfallstiden. HALO veileder butikkpersonalet gjennom plukking og pakking, slik at bestillingen er klar til kunden i tide.

Med Avansert-pakken, synkroniserer HALO data med salgsstedet, slik at varene automatisk fjernes fra lagertallet og trigger oppfyllingen når de selges.

HALO støtter overføringer fra butikk til butikk, registrerer årsak for overføring, justerer lagertallet deretter og utsteder en avansert fraktbekreftelse.

Display Compliance

● Merk utstillingsvarer
● Tell opp utstillingsvarer
● Fyll opp utstilling
HALOs Display Compliance-pakke er en løsning for visuell markedsføring.

HALO lar deg opprettholde utstillingene dine.

Det støtter merking av utstillingsvarer og skanning av utstillinger så ofte som nødvendig for å se om alle varene er på plass.
3
HALO viser en liste over manglende varer som er på lageret. Med varefinneren, kan butikkpersonalet enkelt finne varene på lager. Med denne løsningen, er samsvar med utstilling 100 %.

Varekarantene

Sikker behandling av returvarer

Varekarantene (VK) bruker en unik programvare for å identifisere returnerte varer i oppfyllingssentrene, samt varer i prøverom, og starter en virtuell «karanteneklokke».
IQ_phone
IQ_phone
Når de er aktivert, forblir varene i forhandleres utpekte «trygge område» til den tildelte karantenetiden er over. Deretter sendes et pushvarsel til personalet for å varsle om at varen(e) er trygt kan selges på nytt.