Checkpoint Systems

RFID & Loss Prevention Solutions

×
50 years of Ingeniuty

Älykkäät ohjelmistoratkaisut

Kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen muovaa vähittäiskauppaa

Ohjelmistoista on tulossa osa jokapäiväistä elämää. Pysyäkseen mukana tässä digitaalisessa muutoksessa vähittäiskaupan on parannettava asiakaskokemusta. Digitaalinen teknologia, verkkokauppa ja kaupan monikanavaisuus asettavat vähittäiskaupalle yhä kovempia vaatimuksia.

74%

of millenials

86%

of generation x

85%

of baby boomers

would switch brands after negative customer service experience

(International Council of Shopping)

Muuta tapaasi tehdä liiketoimintaa, älykkäästi.

Checkpointin Business Intelligence (BI ) ratkaisut yhdistävät laitteet, hälyttimet ja palvelut yhteen ohjelmistoalustaan, joka kerää myymälöistä saatavan datan yhteen. Datan avulla asiakkaamme voivat tehdä järkeviä tietoon perustuvia päätöksiä ja menestyä joka päivä.

6 avainaluetta

Olemme määritelleet kuusi aluetta vähittäiskaupassa, jossa meidän hälytin- ja laitteistoratkaisuja voidaan hyödyntää paremmin älykkäiden ohjelmistojen kautta. Tämä tuo lisää arvoa investoinnille ja parantaa asiakaskokemusta.

Toimitusketjun hallinta

"RFID-pohjaiset ratkaisut, joiden avulla vähittäiskauppiaat voivat seurata varastoja, parantaa varastoarvojen tarkkuutta, minimoida menetykset sekä maksimoida pääomasijoitukset"

Jakelukeskukset

RFID-pohjaiset ratkaisut auttavat vähittäiskauppaa parantamaan varastoarvojen tarkkuutta jakelukeskuksissa, tukevat monikanavaisuutta, toimitusketjun tehokkuutta sekä vähentävät virheitä ja tappioita.

Myymälän varastonhallinta

"RFID-pohjaiset ratkaisut auttamaan vähittäiskauppiaita parantamaan myymälävarastojen tarkkuutta ja tuotteiden hyllysaatavuutta, parantamaan ostokokemuksia ja maksimoimaan pääomasijoitusta."

Myymälätoiminnot

"Reaaliaikainen tiedonkeruu myymälän eri sensoreista auttaa vähittäiskauppaa parantamaan asiakaspalvelua, ostokokemusta ja vähentää hävikkiä."

Monikanavaisuus

"RFID-pohjaiset ratkaisut auttavat vähittäiskauppiaita vähentämään virheitä, tehostamaan toimintoja ja saavuttamaan onnistuneen monikanavaisuuden."

Ammattimaisen myymälärikollisuuden ehkäiseminen

"Yhdistelmä älykkäitä ratkaisuja tuotteiden merkitsemisestä reaaliaikaiseen tietojen analysointiin auttaa vähittäiskauppaa ehkäisemään, havaitsemaan ja puuttumaan ammattimaiseen myymälärikollisuuteen liittyviin uhkiin "

Olennainen data silloin kun sitä tarvitset

"Kaikki tieto ei vaadi samanlaista reagointia. Checkpointin pilvipalvelut on suunniteltu toimimaan kolmella eri tasolla."

Hälytykset myymälässä

Reaaliaikainen reagointi tapahtumiin

"Jotkin myymälän sensorit vaativat nopeaa reagointia, siksi on tärkeä saada välittömästi tieto, jotta tapahtumiin voidaan reagoida ja niitä voidaan mitata sekä pitää yllä tiettyä tasoa."

Hälytystieto kutsunapista tai valvontakamerasta vaativat välitöntä reagointia. Tällöin jokainen sekunti merkitsee ja tulokset ovat mitattavissa. Myymälä on vastuussa reagoimisesta näihin tilanteisiin. Myymälän vaste- ja reagointiaikoja voidaan mitata.

Tapahtumien käsittely

Lähes reaaliaikainen tehtävien jaon hallinta ohjaa toimintaa

"Tapahtumatietojen lähettäminen pilvipalveluun ja takaisin mobiililaitteeseen lähes reaaliaikaisesti alkaa olla vaatimus vähittäiskaupan tekniikassa."

"Ei ole esimerkiksi kriittistä, jos saat tiedon tietyn kokoisen farkkuparin puuttumisesta viiden sekunnin viiveellä"

Määritelty tieto, jota voidaan käsitellä, hallita ja näyttää sitten monipuolisesti & skaalautuvasti myymäläsovelluksissa tai raportointinäkymissä.

Raportointinäkymä

"Kaikki reaaliaikaiset ja lähes reaaliaikaista toimintaa sekä suorituskykyä mittaavat tunnusluvut samassa näkymässä"

"On useita seurattavia ​​tietokanavia, mutta mikä näistä on olennainen sinun työsi kannalta? "

Checkpointin raponrtointinäkymä pystyy hallitsemaan tietoja kaikista myymälöistä, jakelukeskuksista tai varastoista riippumatta myymälöiden määrästä, joka hetki ja joka päivä.

Pilvipalvelu koostaa yrityksen määrittelemien tunnuslukujen perusteella yhteenvedon raportointinäkymän aloitussivulle.

Sieltä voit tarkastella, vertailla ja syventyä yksittäisiin alueisiin. Tämä antaa mahdollisuuden määritellä mitkä sensorit / teknologiat tarjoavat parhaan tuloksen teidän tapauksessa ja auttavat sinua tunnistamaan ongelma-alueet, jotka vaativat reagointia.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 2019 Checkpoint Systems, Inc. – A Division of CCL Industries Inc. All rights reserved Privacy Credits.