ACTIVE Loss Prevention

Home » HALO Store Operations » ACTIVE Loss Prevention

Tuotesuojauksen tilanteen seuranta

Lisää arvontuotantoa ja paranna taloudellisia tunnuslukuja aktiivisen hävikineston avulla.

Saat arvokasta tietoa tuotesuojausjärjestelmiesi suorituskyvystä ja tunnistat myymälät, joissa saatetaan tarvita lisäapua ja -tukea.

Myymälöidesi hävikinhallinnan tilannekuva yhdestä paikasta

ACTIVE Loss Prevention -menetelmää käyttämällä vältetään lisääntyneet tappioriskit, jotka voivat johtua tahattomasta tai mahdollisesti rikollisesta toiminnasta, kuten järjestelmien luvattomasta sammuttamisesta, prosessien huonosta noudattamisesta tai toistuvasta raportoimattomasta ORC-toiminnasta, sekä odottamattomista järjestelmävirheistä.

Lisää operatiivista tehokkuutta edistämällä mitatun vaatimustenmukaisuuden kulttuuria, valvomalla järjestelmän luotettavuutta ja tarjoamalla riskinhallintatietoja myymälässä sattuneiden vaaratilanteiden perusteella, jotta riskien luokittelua ja investointipäätöksiä voidaan parantaa.

Ennakoiva etähuolto vähentää järjestelmän käyttökatkoksia jopa 50 %:lla ensimmäisellä etäkorjauskerralla

Tuotesuojausjärjestelmämme ovat paljon muutakin kuin varkauden esto. ACTIVE Loss Preventionin avulla saat järjestelmät toimimaan puolestasi ja tuotat lisäarvoa myymälöillesi

By introducing and sending your data through this form, you give unequivocal consent to CHECKPOINT SYSTEMS to the processing of your personal data with the sole purpose of answering your query. You can exercise the rights of access, rectification, opposition and cancellation at any time, by written notice, indicating your data, sending a letter to CHECKPOINT SYSTEMS to the following email address: privacy@checkpt.com.(Required)
(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.