Myymälävarkaudet maailmanlaajuisen pandemian aikana

Myymälävarkaudet maailmanlaajuisen pandemian aikana
Clothes on a rail highlighting an RFID chip

Pandemia on vaikuttanut suuresti vähittäismyyntialaan. Kuukausia kestäneiden sulkutoimien sekä sosiaaliseen etäisyyteen liittyvien sääntöjen ja uusien työskentelysäännösten käyttöönoton jälkeen monilla vähittäismyyjillä ja brändeillä on yhä vaikeuksia sopeutua ”uuteen normaaliin”. Monet tutkimukset ovat ennustaneet, että COVID-19-pandemia vaikuttaa vähittäismyyntialaan voimakkaammin kuin vuoden 2008 maailmanlaajuinen finanssikriisi. Monet maat ympäri maailman ajautuvat taantumaan. Monet vähittäismyyjät ovat jo huomanneet taloudellisen tilanteen heikkenemisen.

Yhdysvalloissa monet paikkansa jo vakiinnuttaneet vähittäismyyntiketut, kuten Macy’s, JC Penney’s, Victoria’s Secret ja Forever 21, ovat sulkeneet sanoja myymälöitä ja irtisanoneet tuhansia työntekijöitä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa Debenhamsin, John Lewisin ja M&S:n kaltaiset perinteiset vähittäismyyjät ovat myös vähentäneet tuhansia työpaikkoja ja sulkeneet myymälöitä. Euroopan suurimmassa taloudessa Saksassa kolmannes neljästäsadasta tutkimukseen osallistuneesta vähittäismyyjästä ilmoitti kokevansa olemassaolonsa olevan uhattuna. Tutkimuksen suoritti Saksan vähittäiskauppaliitto, ja tutkimus vain alleviivaa monien vähittäiskauppiaiden kokemaa ahdinkoa ympäri maailman. Osittain tämä johtuu asiakkaiden määrän huomattavasta vähenemisestä. Ernst & Youngin mukaan 40 prosenttia kuluttajista käy vähemmän kaupoissa Ranskassa, Tanskassa, Saksassa, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa – ja vain 20–35 prosenttia tilaa aiempaa enemmän verkosta, mikä ei ole lähekään riittävästi kattamaan myymälämyynnin vähenemistä. Tämänhetkinen heikko vähittäismyyntitilanne vain korostaa vähittäismyyjien kohtaamia haasteita ja aiheuttaa lisää päänvaivaa tulevana joulusesonkina.

Myymälävarkaudet lisääntyvät sesonkiaikoina

COVID-19 vaikuttaa maailmanlaajuisiin markkinoihin vuoden viimeisellä neljänneksellä, joka on perinteisesti vähittäismyynnille erittäin tärkeä ajanjakso. Uudet tartuntaketjut ovat johtaneet alueellisiin ja kansallisiin rajoitustoimenpiteisiin, jotka häiritsevät toimitusketjuja ja tekevät asiakkaiden liikkeiden ennakoimisesta sekä joulun myyntiolosuhteiden ennakoimisesta vaikeaa. Vaikka monet jälleenmyyjät tukeutuvatkin tärkeisiin myyntihetkiin voittojen maksimoimiseksi, nykyiset olosuhteet aiheuttavat paljon päänvaivaa. Sosiaalisen etäisyyden pitämiseen liittyvät säännöt, hygieniasäännöt ja turvallisuussäännöt vähentävät kaikki asiakkaiden halua tulla fyysisesti myymälään. Lisäksi uudet tiedot viittaavat myös siihen, että myymälävarkaudet ovat taas lisääntymään päin.

Vaikka myymälävarkaudet vähenivätkin huomattavasti rajoitustoimenpiteiden ensimmäisten viikkojen aikana yhdysvaltalaisen National Center for Biotechnology Informationin mukaan, se johtuu lähinnä siitä, että suurin osa vähittäismyymälöistä (muut kun elintarvikemyymälät) sulkivat ovensa, mikä vähensi huomattavasti myymälävarkausmahdollisuuksia. Kun vähittäismyymälät avasivat ovensa Yhdysvalloissa uudelleen kesäkuussa, myymälävarkaudet luultavasti lisääntyivät, ja taantuman alku antoi sille vielä lisäpontta. Myymälävarkaudet ovat yhä yksi Yhdysvaltain yleisimmistä omaisuusrikostyypeistä. Ne vaikuttavat USA:ssa keskimääriin yhteen ihmiseen yhdestätoista. National Association for Shoplifting Preventionin tietojen mukaan päivässä myymälävarkaustapauksia on keskimäärin 550 000, ja yhdysvaltalaisilta vähittäismyyjiltä varastetaan 13 miljardin dollarin edestä tuotteita joka päivä.

Uusi tekniikka tekee myymälävarkauksista helpompia

Uusi tekniikka on myös lisännyt varkauksien määrää, sillä rikollisille on tarjolla uusia tapoja varastaa ja tehdä petoksia. Yhdysvalloissa vähittäismyynnin ”hävikki” oli peräti 61,7 miljardia dollaria vuonna 2019. Alalla ilmoitettiin myymälävarkauksien määrän lisääntymisestä, organisoiduista vähittäismyyntirikoksista ja työntekijöiden suorittamista varkauksista. Tiedot ovat peräisin National Retail Federationin vuosittaisesta tutkimuksesta. Yhdysvaltalaisilta vähittäismyyjiltä yleisimmin varastetuista tuotteista viisi on vaatekappaleita, ja etenkin farkut, kengät ja muotilaukut sekä -vaatteet ovat varkaiden tähtäimessä. Euroopassa vähittäismyynnin ”hävikki” tuotti TD Insightsin mukaan vuonna 2019 yli 49 miljardin euron tappiot.

Vähittäismyyntimäärät ovat jälleen EU:ssa vähenemään päin pandemian toista aaltoa vastaan tarkoitettujen uusien rajoitustoimien myötä. Sen vuoksi myymälävarkauksien ja järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamat tappiot kirpaisevat vähittäismyyjiä tavallistakin enemmän. Yhdistyneessä kuningaskunnassa uusi tutkimus on osoittanut, että vähittäismyyntialalla tapahtuu vähintään tuhat myymälävarkausta päivässä, ja yli puolet tekijöistä jää ilman rangaistusta. Checkpoint Systemsin vuonna 2019 suorittamassa poliisitietojen analyysissä kävi ilmi, että britannialaiset vähittäismyyjät ilmoittivat kyseisenä vuonna 359 156 myymälävarkaudesta. Myymälävarkauksien todellinen määrä on kuitenkin todennäköisesti 15–20 kertaa korkeampi, sillä myymälävarkaita ei aina saada kiinni tai tapauksista ei aina ilmoiteta poliisille. Yritykset estää myymälävarkaita, ikärajoitettu myynti ja sosiaalisen etäisyyden pitämiseen tähtäävien sääntöjen käyttöönotto sekä muut COVID-19-turvatoimenpiteet ovat yleisiä vähittäismyymälän henkilökuntaan kohdistuvien väkivalta- ja väärinkäytöstapausten aiheuttajia.

RFID-tekniikka voi auttaa vähittäismyyjiä taistelemaan myymälävarkauksia vastaan

Panostaminen luotettavaan RFID-ratkaisuun on yksi tapa, jolla vähittäismyyjät voivat taistella myymälävarkauksia vastaan myymälöissä tärkeällä viimeisellä neljänneksellä. RFID-ratkaisu käyttää sähkömagneettisia kenttiä tuotteisiin jo valmistusvaiheessa kiinnitettyjen tunnisteiden tunnistamiseen ja seuraamiseen. Siten se auttaa parantamaan tuoteseurantaa ja varastotilanteen tarkkuutta, jolloin vähittäismyyjät tietävät paremmin, kuinka paljon tuotteita myymälässä on ja missä. RFID-tekniikan avulla vähittäismyyjät voivat nähdä tarkasti, mitä tuotteita myymälästä on poistunut ja mitä kautta. RFID-tunnisteita voi lisätä mihin tahansa, aina vaatteista ja jalkineista kelloihin. Tekniikan avulla varastotilannetta voi tarkkailla, tuotteiden liikkeitä seurata, tuotteita tunnistaa ja myymälävarkauksia ehkäistä.

Vähittäismyyjät voivat käyttää RFID-ratkaisua myös tuotteiden valvomiseen myymälässä. Esimerkiksi jos myymälän hyllyltä poistuu samanaikaisesti epäilyttävä määrä tuotteita, RFID-lukija voi havaita tapahtuman ja ilmoittaa siitä välittömästi vähittäismyyjälle. Alueen turvakamerat voidaan aktivoida tapahtuman valvontaa ja seurantaa varten, mikä vähentää myymälävarkaiden mahdollisuuksia onnistua. Tästä tekniikasta on tulossa nopeasti yksi suosituimmista tavoista vähentää riskejä, ehkäistä varkauksia ja tarkkailla varastotilannetta. Vaateala on yksi ensimmäisistä tähän tekniikkaan suuresti panostaneista aloista. Johtavat muotimerkit, kuten Nike ja Inditez, käyttävät RFID-tekniikkaa varastotasojen suunnitteluun, varastotietojen kohdistamiseen ja tuotteiden seurantaan.

RFID-tekniikka ja varkaudenestoratkaisut kulkevat käsi kädessä

RFID-tekniikan ohella myös varkaudenestoratkaisut ovat tärkeitä, jotta vähittäismyyjät voivat suojautua myymälävarkauksilta. Monet perinteiset varkaudenestoratkaisut voivat kuitenkin vaikuttaa vanhanaikaisilta ja huonontaa asiakkaan ostokokemusta myymälässä. Monet vähittäismyyjät ovat päättäneet investoida konseptiinsa tai sisustukseensa sulautuviin varkaudenestoratkaisuihin, sillä vanhanaikaiset ratkaisut voivat osaltaan vähentää kuluttajien halua käydä fyysisesti myymälässä.

”On huomattavissa, että varkaudenestoratkaisut sulautuvat nykyään yhä suuremmassa määrin osaksi sisustusta ja muotibrändien myymäläkonseptia”, XXX, XXX Checkpoint Systemsiltä sanoo. ”Kyse voi olla esimerkiksi huulipunan muotoisesta antennista kauneudenhoitoketjussa tai uusien lenkkareiden muotoisesta versiosta urheiluliikkeessä. Luomalla täysin personoituja antenneja vähittäismyyjät voivat edistää eri tuotteiden myyntiä, tarjota sesonkitarjouksia ja samalla parantaa brändin tunnetettavuutta. Funktionaalisista laitteista tulee siten todellisia katseenvangitsijoita. Kyse on sopivan tasapainon löytämisestä muotoilun, konseptin sekä tuotteen toiminnan välillä.”

Checkpoint Systems tarjoaa innovatiivisia ja moderneja varkaudenesto- ja turvallisuusratkaisuja, jotka on suunniteltu erityisesti vähentämään varkauksia, maksimoimaan tuotteiden saatavuus ja parantamaan sijoitetun pääoman tuottoa. Alpha tarjoaa vähittäismyyjille kerrostettua ratkaisua, jossa ylimääräisiä turvallisuustasoja voidaan lisätä tietyille tuotteille tai tuotetyypeille. Siten turvatoimenpiteitä voidaan suorittaa siellä, missä niitä tarvitaan. Näin vähittäismyyjät voivat lisätä ylimääräisen turvakerroksen varkaiden suosiossa oleviin arvokkaisiin tuotteisiin, kuten nahkatakkeihin, jalokiviin tai kosmetiikkaan. Siten myymälävarkaiden on vaikeampi onnistua yrityksissään. Nämä varkaudenestoratkaisut eivät kuitenkaan häiritse vähittäismyyjän yleistä visiota vaan sen sijaan täydentävät sitä ja auttavat luomaan kokonaisvaltaisen ja ainutlaatuisen ostokokemuksen – ja juuri sitä kuluttajat haluavat.

Tietoja Checkpoint Systemsistä

Checkpoint Systems on vähittäismyyjille tarkoitettujen varkaudenestoratkaisujen maailmanlaajuinen johtaja. Yritys tarjoaa älykkäitä ratkaisuja, jotka takaavat tarkkuuden ja tehokkuuden kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa. Nämä ratkaisut ovat tulosta viidenkymmenen vuoden kokemuksesta radiotaajuustekniikasta, innovatiivisista varkaudenestoratkaisuista, ohjelmistoista, RFID-laitteista ja kattavista tunnisteratkaisuista tuotteiden tunnistamista, turvaamista ja seuraamista varten aina alkulähteeltä myymälään.

 

www.checkpointsystems.com

Share on linkedin
LinkedIn

About Checkpoint Systems

A division of CCL Industries, Checkpoint Systems is the only vertically integrated RF/RFID solution provider for retail. With consumer demands accelerating at an extraordinary rate driven by technology, Checkpoint delivers intelligent solutions – bringing clarity and efficiency into the retail environment anytime, anywhere. Through a unique offering of software, hardware, labels, tags and connected cloud-based solutions, Checkpoint optimizes retail operations and efficiencies with real-time intuitive data delivered throughout the supply chain and in-store resulting in improved profitability and an enriched consumer experience. Checkpoint’s intelligent retail solutions are built upon 50 years of radio frequency technology expertise, innovative high-theft and loss prevention solutions, market-leading software, RFID hardware and comprehensive labeling capabilities to brand, secure and track merchandise from source to shelf.