Improve Financial Performance

Forbedre den økonomiske præstation

Kompleksiteterne omkring detailhandelsresultater er steget drastisk i løbet af det sidste årti. Forbrugerne har nu mulighed for at shoppe inden for rammerne af mange forskellige muligheder (fra online eller butikker) og med mange forskellige konkurrenter på markedet. Effektive og velfungerende aktiviteter er helt essentielle; et ødelagt led i værdikæden kan forstyrre kundeoplevelsen og koste detailhandlere dyrt.
  • Sælg flere lagervarer
  • Reducer lagerbeholdninger
  • Reducer svind
  • Forøg medarbejderproduktivitet
  • Forbedr pengestrømmen

Sælg flere lagervarer
Forøg rentabiliteten - sælg flere lagervarer

Hvor mange lavervarer holder I skjult for kunder både i butikken og online?

Kunder kan ikke købe det, der ikke bliver vist frem. Det bør være let for kunden at kunne se tilgængeligheden af en vare i forskellige størrelser og farver. Selvom det tilsyneladende virker enkelt i teorien, skuffes forbrugere ofte, når de ikke er i stand til at gennemføre hverken butiks- eller onlinekøb af en specifik vare, de havde i tankerne. 

"Ved blot at sikre, at de rigtige produkter vises på det rigtige tidspunkt, og at der er 100% tilgængelighed på hylderne, har det vist sig at salgsindtægterne stiger.”

Forbedr rentabiliteten -
Reducer lagerbeholdninger og nedskrivninger

Vid, hvilke varer, der sælger bedst, og hav altid det rette på lager og til rådighed

Forkerte lagerbeslutninger – inklusive overkøb, forkerte typer produkter og forkert tildelte lagerlokationer kan udgøre cirka 53% af detailhandleres uforudsete nedskrivningsomkostninger.

Regelmæssige optællinger, godt overblik over forsyningskæden, en kombination af POS (point of sale) -informationer og POE (point of entry) -informationer samt lagertælling giver detailhandlere et højere niveau af nøjagtighed for et tilgængeligt lager.

Forøg rentabiliteten -
Reducer svind

En effektiv profitbeskyttelsesstrategi

Den gennemsnitlige svindprocent i detailbranchen er ca. 2% af salget. Uden en aktiv lageropgørelsesproces eller en varesikringsplan, er detailhandlere ikke klar over deres tab, før det er for sent.

Forøg produktiviteten i butikken

Detailbutikkers udgifter stiger fortsat, hvilket reducerer overskuddet. Forbrugernes stigende forventninger og den kompleksitet, det medfører for detailhandlerne, lægger yderligere pres på butikker, hvor mange i praksis bliver distributions- og returcentre. Med lønningslisten som den største driftsomkostning i detailhandlen er det yderst nødvendigt, at drift i butikken køres så effektivt som muligt, og at personalet fordeles effektivt for bedst at betjene kunderne. Salgsomkostninger kan typisk repræsentere 50% – 80% af en detailvirksomheds omkostning, så lagerstyringsstrategier skal implementeres for at styre dette effektivt.

Forøg medarbejderproduktivitet

Ved at udstyre medarbejdere med de rigtige værktøjer og handlingsdrevet opgavestyring kan detailhandlere opnå større overensstemmelse i butikken, hurtigere lagerbevægelse og samtidig forbedre kundeoplevelsen ved at frigøre personale og sikre, at de er tilgængelige til at betjene kunder foran i butikken.
myer
CASE STUDY

Myer
Analysing the commercial benefits of RFID

For at finde ud af, hvordan Myer tester den kommercielle fordel ved RFID-teknologi.

Læs vores casestudie

Forøg produktiviteten i butikken -

Forbedr pengestrømmen

Overfyldte lagre, sæsonbetinget efterspørgsel, krav til arbejdskraft, inkonsekvente eller ineffektive processer og forkerte forudsigelser af salg reducerer allesammen pengestrømmen og påvirker rentabiliteten. 

Forbedring af processer, reduktion af udgifter og frigivelse af dit personale til at yde mere kundeservice er alle incitamenter for kunderne at bruge mere tid og flere penge i butikken.

RFID revolutionerer detailbranchen

● Increase Sales - Sell more stock
● Øg salget - Sælg flere lagervarer
● Sørg for overblik i forsyningskæden
● Kildemærkningstrategi
● Reducer lagerbeholdning
● Reducer antallet nedskrivninger
● Reducer svind

Sælg flere lagervarer
Forøg rentabiliteten - sælg flere lagervarer

Hvor mange lavervarer holder I skjult for kunder både i butikken og online?

Kunder kan ikke købe det, der ikke bliver vist frem. Det bør være let for kunden at kunne se tilgængeligheden af en vare i forskellige størrelser og farver. Selvom det tilsyneladende virker enkelt i teorien, skuffes forbrugere ofte, når de ikke er i stand til at gennemføre hverken butiks- eller onlinekøb af en specifik vare, de havde i tankerne. 

"Ved blot at sikre, at de rigtige produkter vises på det rigtige tidspunkt, og at der er 100% tilgængelighed på hylderne, har det vist sig at salgsindtægterne stiger.”

Forbedr rentabiliteten -
Reducer lagerbeholdninger og nedskrivninger

Vid, hvilke varer, der sælger bedst, og hav altid det rette på lager og til rådighed

Forkerte lagerbeslutninger – inklusive overkøb, forkerte typer produkter og forkert tildelte lagerlokationer kan udgøre cirka 53% af detailhandleres uforudsete nedskrivningsomkostninger.

Regelmæssige optællinger, godt overblik over forsyningskæden, en kombination af POS (point of sale) -informationer og POE (point of entry) -informationer samt lagertælling giver detailhandlere et højere niveau af nøjagtighed for et tilgængeligt lager.

Forøg rentabiliteten -
Reducer svind

En effektiv profitbeskyttelsesstrategi

Den gennemsnitlige svindprocent i detailbranchen er ca. 2% af salget. Uden en aktiv lageropgørelsesproces eller en varesikringsplan, er detailhandlere ikke klar over deres tab, før det er for sent.

Forøg produktiviteten i butikken

Detailbutikkers udgifter stiger fortsat, hvilket reducerer overskuddet. Forbrugernes stigende forventninger og den kompleksitet, det medfører for detailhandlerne, lægger yderligere pres på butikker, hvor mange i praksis bliver distributions- og returcentre. Med lønningslisten som den største driftsomkostning i detailhandlen er det yderst nødvendigt, at drift i butikken køres så effektivt som muligt, og at personalet fordeles effektivt for bedst at betjene kunderne. Salgsomkostninger kan typisk repræsentere 50% – 80% af en detailvirksomheds omkostning, så lagerstyringsstrategier skal implementeres for at styre dette effektivt.

Forøg medarbejderproduktivitet

Ved at udstyre medarbejdere med de rigtige værktøjer og handlingsdrevet opgavestyring kan detailhandlere opnå større overensstemmelse i butikken, hurtigere lagerbevægelse og samtidig forbedre kundeoplevelsen ved at frigøre personale og sikre, at de er tilgængelige til at betjene kunder foran i butikken.
myer
CASE STUDY

Myer
Analysing the commercial benefits of RFID

For at finde ud af, hvordan Myer tester den kommercielle fordel ved RFID-teknologi.

Læs vores casestudie

Forøg produktiviteten i butikken -

Forbedr pengestrømmen

Overfyldte lagre, sæsonbetinget efterspørgsel, krav til arbejdskraft, inkonsekvente eller ineffektive processer og forkerte forudsigelser af salg reducerer allesammen pengestrømmen og påvirker rentabiliteten. 

Forbedring af processer, reduktion af udgifter og frigivelse af dit personale til at yde mere kundeservice er alle incitamenter for kunderne at bruge mere tid og flere penge i butikken.

RFID revolutionerer detailbranchen

● Increase Sales - Sell more stock
● Øg salget - Sælg flere lagervarer
● Sørg for overblik i forsyningskæden
● Kildemærkningstrategi
● Reducer lagerbeholdning
● Reducer antallet nedskrivninger
● Reducer svind

Oplev mere om, hvordan vores løsninger imødekommer de udfordringer, der kan være forbundet med at forsøge at øge den økonomiske præstation

Kildemærkningsløsninger
RFID-løsninger
Softwareløsninger
Tøjmærkningsløsninger
Elektronisk varesikring (EAS - electronic article surveillance)
Alpha-tyverisikring