Checkpoint's NEO the best in class for retailers

neo logo_RGB (2)
保点一流的革命性技术可带来出色的检测性能,易于安装和集成无线连接-屡获殊荣的设计为行业树立了新的标准,超越了零售商的期望。
NEO RF / RFID 系列 – NP10, NP20
NEO NP10/Np20 产品资料